XV KOPERNIKAŃSKIE SEMINARIUM DOKTORANCKIE

14.04.2022


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim. Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMK w Toruniu.

Tegoroczna konferencja odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w terminie 20-22.06.2022r.

Spotkanie będzie miało na celu prezentację wyników prac naukowych, wymianę myśli i problemów badawczych oraz możliwość nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy Młodymi Uczonymi reprezentującymi Uczelnie Wyższe z całej Polski.

Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji wyników swoich prac w formie komunikatu ustnego, bądź posteru, w trzech panelach tematycznych:
1) Nauki chemiczne,
2) Nauki biologiczne, medyczne i przyrodnicze,
3) Nauki fizyczne i techniczne.

Ważne terminy:

  • 01.02.2022 – Rozpoczęcie rejestracji i przyjmowania streszczeń
  • 30.04.2022 – Zakończenie rejestracji i przyjmowania abstraktów
  • 13.05.2022 – Końcowy termin potwierdzenia formy prezentacji uczestnikom, którzy zgłosili abstrakt(y) (decyduje kolejność zgłoszeń)
  • 15.05.2022 – Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
  • 10.06.2022 – Informacja o programie obrad w sekcjach
  • 20.06.2022 – Rozpoczęcie XV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego
  • 22.06.2022 – Zakończenie XV Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego

Zgłoszenia poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY po zalogowaniu się na stronę konferencji.

LINK:

XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie (umk.pl)