Konferencja międzynarodowa - zaproszenie

18.08.2022


Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego chcielibyśmy poinformować o organizowanej z okazji 200-lecia urodzin Ludwika Pasteura międzynarodowej konferencji naukowej, pt. „The last word belongs to microbes – Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2022 r. Współorganizatorem konferencji jest Uniwersytet Wrocławski, a pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych są zaangażowani w prace Komitetu Organizacyjnego i Naukowego. Bardzo liczymy na obecność przedstawicieli kierowanych przez Państwa zespołów naukowych, którzy mogliby zaprezentować wyniki najnowszych badań. Szczegóły dotyczące konferencji i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie internetowej: http://www.pasteur2022.com/

Zgłoszenia streszczeń przyjmowane są do 15 września br.

Ogłoszenie- plik