XXII Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

14.03.2018


Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów zapraszamy Państwa oraz Państwa Współpracowników

na XXII Krajową Konferencję Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

"Wokół jakości edukacji przyrodniczej – nowe wyzwania",

organizowaną na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu, w dniach 19-21 września 2018 r.

 

W trakcie jej trwania szczególna uwagę chcemy zwrócić na:

– potrzebę budzenia ciekawości poznawczej i wyzwalania kreatywności uczniów,

– problemy wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,

– podnoszenie efektywności kształcenia przyrodniczego,

– wykorzystanie metod nauczania, technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych do rozwiazywania problemów dydaktycznych w przedmiotach edukacji przyrodniczej,

– dobre praktyki wykorzystujące metody pracy dydaktyczno-wychowawczej aktywizujące uczniów.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką, a w szczególności do: dydaktyków przedmiotów przyrodniczych szkół wyższych, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz doktorantów i studentów. Więcej szczegółów w załączonym pliku.

Podobnie jak poprzednie spotkania, XXII KKDPP będzie interdyscyplinarnym forum, służącym przepływowi informacji i poglądów (szczególnie pomiędzy dydaktykami, czynnymi nauczycielami oraz studentami), poszukiwaniu rozwiązań pojawiających się problemów, poszukiwaniu nowych obszarów badawczych oraz nawiązywaniu współpracy.

Konferencja zostanie zwieńczona monografią. Wymagania w odniesieniu do tekstów, opłat konferencyjnych oraz szczegóły rejestracji zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Józef Krawczyk
Komitet Organizacyjny XXII KKDPP