Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Furmanka

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Furmanka

więcej...

20.05.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Godel-Jędrychowskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Godel-Jędrychowskiej

więcej...

19.05.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra mgr Magdaleny Lipok

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra mgr Magdaleny Lipok

więcej...

19.05.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Barbary Flasz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Barbary Flasz

więcej...

19.05.2022


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Grzesiakowskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Grzesiakowskiej

więcej...

17.05.2022


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Heleny Smoczyńskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Heleny Smoczyńskiej

więcej...

12.05.2022


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Grabowskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Grabowskiej

więcej...

12.05.2022


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Nowińskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Nowińskiej

więcej...

12.05.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Wnętrzak

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Wnętrzak

więcej...

03.05.2022


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Mietlińskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Mietlińskiej

więcej...

03.05.2022


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Żołubak

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Żołubak z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

14.04.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Okulus

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Okulus

więcej...

11.04.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra mgr. Jakuba Muraszko

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Muraszko

więcej...

05.04.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr mgr. Tomasza Janickiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr mgr. Tomasza Janickiego

więcej...

01.04.2022


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Wójcickiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Wójcickiej z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

01.04.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Sekreckiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Sekreckiej

więcej...

16.03.2022


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Skawińskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Skawińskiego

więcej...

11.03.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr mgr inż. Ewy Pikus

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr mgr inż. Ewy Pikus

więcej...

10.03.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Jaskólskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Jaskólskiej

więcej...

10.03.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Pawła Jarosiewicza

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Pawła Jarosiewicza

więcej...

10.03.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Janik

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Janik

więcej...

09.03.2022


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Lepczyńskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Lepczyńskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

więcej...

13.12.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Nagrodzkiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Nagrodzkiej z Uniwersytetu Opolskiego

więcej...

08.12.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Roszniowskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Roszniowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

02.12.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Piwnik

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Piwnik z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

02.12.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Lepczyńskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Lepczyńskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

więcej...

02.12.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lipińskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lipińskiej z Uniwersytetu Gdańskiego

więcej...

27.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Piotrowskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Piotrowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

25.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr mgr Małgorzaty Głoćko

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Głoćko z Uniwersytetu Szczecińskiego

więcej...

25.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

17.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Lewickiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Lewickiej z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

17.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Martyny Żurawieckiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Martyny Żurawieckiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej...

15.11.2021


Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Hapety

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Hapety z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

więcej...

15.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

15.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Hermyta

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Hermyta z Uniwersytetu Śląskiego

więcej...

05.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Angeli Dziedzic

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Angeli Dziedzic z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

03.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Salerno-Kochan

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Salerno-Kochan z Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej...

29.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Robionek-Selosse

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Robionek-Selosse z Uniwersytetu Gdańskiego

więcej...

29.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kwiatkowskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kwiatkowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

więcej...

27.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Dymka

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Dymka z Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej...

18.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Pawła Czerniawskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Pawła Czerniawskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

więcej...

18.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Klim

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Klim z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

więcej...

12.10.2021


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

12.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Dzierżyńskiej-Białończyk

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Dzierżyńskiej-Białończyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej...

11.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Bożeny Szulc

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Bożeny Szulc z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

07.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Martyny Mianowskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Martyny Mianowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

07.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Kaźmierczak

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Kaźmierczak z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

07.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Kowalewskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Kowalewskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

więcej...

07.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Leszczyńskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Leszczyńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

05.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Kołodziejczyk

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Kołodziejczyk z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

05.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Skalskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Skalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

05.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr mgr Katarzyny Białek

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Białek z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

05.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Artura Pińskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Artura Pińskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

więcej...

04.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Łużnego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Mateusza Łużnego - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

więcej...

01.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Leśniarek

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Leśniarek - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

więcej...

01.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Dawidowicz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Dawidowicz - Uniwersytet Wrocławski

więcej...

30.09.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Mazurek

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Mazurek - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

więcej...

30.09.2021