Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Lepczyńskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Lepczyńskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

więcej...

13.12.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Nagrodzkiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Nagrodzkiej z Uniwersytetu Opolskiego

więcej...

08.12.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Roszniowskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Roszniowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

02.12.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Piwnik

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agaty Piwnik z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

02.12.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Lepczyńskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Lepczyńskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

więcej...

02.12.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lipińskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lipińskiej z Uniwersytetu Gdańskiego

więcej...

27.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Piotrowskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Piotrowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

25.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr mgr Małgorzaty Głoćko

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Głoćko z Uniwersytetu Szczecińskiego

więcej...

25.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pomorskiej-Grochowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

17.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Lewickiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Lewickiej z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

17.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Martyny Żurawieckiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Martyny Żurawieckiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej...

15.11.2021


Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Hapety

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Hapety z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

więcej...

15.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jatczak-Śliwy z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

15.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Hermyta

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Hermyta z Uniwersytetu Śląskiego

więcej...

05.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Angeli Dziedzic

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Angeli Dziedzic z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

03.11.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Salerno-Kochan

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Salerno-Kochan z Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej...

29.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Robionek-Selosse

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Alicji Robionek-Selosse z Uniwersytetu Gdańskiego

więcej...

29.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kwiatkowskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kwiatkowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

więcej...

27.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Dymka

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Dymka z Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej...

18.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Pawła Czerniawskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Pawła Czerniawskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

więcej...

18.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Klim

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Klim z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

więcej...

12.10.2021


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Skórzewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

12.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Dzierżyńskiej-Białończyk

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Dzierżyńskiej-Białończyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej...

11.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Bożeny Szulc

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Bożeny Szulc z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

07.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Martyny Mianowskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Martyny Mianowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

07.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Kaźmierczak

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Kaźmierczak z Uniwersytetu Wrocławskiego

więcej...

07.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Kowalewskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Kowalewskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

więcej...

07.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Leszczyńskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Leszczyńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

05.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Kołodziejczyk

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Kołodziejczyk z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

05.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Skalskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Skalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

05.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr mgr Katarzyny Białek

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Białek z Uniwersytetu Łódzkiego

więcej...

05.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Artura Pińskiego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Artura Pińskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

więcej...

04.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Łużnego

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Mateusza Łużnego - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

więcej...

01.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Leśniarek

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Leśniarek - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

więcej...

01.10.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Dawidowicz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Dawidowicz - Uniwersytet Wrocławski

więcej...

30.09.2021


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Mazurek

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Mazurek - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

więcej...

30.09.2021