NOWY REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ

26 kwietnia 2021 r. ujednolicono regulamin Szkoły Doktorskiej UWr, uwzględniając zmiany, które wprowadził senat UWr 21 kwietnia 2021 r. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku akademickiego.

więcej...

30.04.2021


NOWY REGULAMIN STUDIÓW

Senat UWr 21 kwietnia 2021 r. wprowadził uchwałą nowy regulamin studiów na uczelni. 

więcej...

30.04.2021


Propozycja praktyki w ramach Erasmus+

Agricultural / environmental intership placements in Sicily

 

więcej...

26.04.2021


Termin dodatkowy testów kwalifikacyjnych z języków obcych w SPNJO

Dodatkowy test kwalifikacyjny przeznaczony jest dla studentów, którzy nie mogli do niego przystąpić w terminie wyznaczonym dla ich kierunku.

Test jest JEDYNIE dla OKREŚLONEJ grupy studentów.

Do testu MOGĄ przystąpić:

 • studenci przeniesieni z innych uczelni;

 • studenci ze starszych lat, którzy nie rozpoczęli nauki (nie są zapisani do grup i nie zdawali egzaminu) a chcieliby rozpocząć naukę języka obcego;

 • studenci, którzy nie podeszli (przeoczyli termin) do testu wraz ze swoim rokiem
  i kierunkiem w wyznaczonym dla nich terminie w
  listopadzie i grudniu 2020
  oraz marcu 2021;

 • studenci, których test kwalifikacyjny stracił ważność.

Do testu NIE MOGĄ przystąpić:

więcej...

21.04.2021


SPELO- WEBINARIUM

W ramach Międzynarodowego Roku Jaski i Krasu kolejne spotkanie z cyklu otwartych webinariów o tematyce jaskiowej i krasowej. SPELO-WEBINARIUM poprowadzi dr Ditta Kicińska. 

więcej...

16.04.2021


Spotkanie z Pracodawcami

Zapraszamy na kolejne Spotkanie z Pracodawcami, które odbędzie się w formie zdalnej 23.04.2021 (piątek) o godz. 18.30. Prelekcję wygłosi Pan Miron Tokarski - Współzałożyciel i Prezes Zarządu (CEO) Firmy Genomtec SA.

więcej...

12.04.2021


NOWE REGULACJE REKTORA W ZWIĄZKU Z COVID-19

Na podstawie Komunikatu nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r.  w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

więcej...

23.03.2021


List otwarty do Studentów i Doktorantów

Szanowni Państwo,
zachęcamy do przeczytania listu otwartego skierowanego do Państwa przez Pełnomocnika Dziekana ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz Pełnomocnika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

więcej...

22.03.2021


mLegitymacja i USOS w telefonie

mLegitymacja w aplikacji mobilnej USOS dostępnej dla iphonów i smartfonów 
https://uni.wroc.pl/mlegitymacja-czyli-legitymacja-studencka-w-telefonie/

 

więcej...

16.03.2021


Students who didn’t participate in the e-learning training on health and safety and fire protection

ATTENTION !

FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2020/2021 who didn’t participate in the e-learning training on health and safety and fire protection

więcej...

10.03.2021


Ogłoszenie dla studentów, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP

UWAGA !

Studenci, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 1.10.-30.11.2020r. w formie e-learningu muszą je nadrobić/powtórzyć. Szkolenie trwa od 15 do 30 marca br. i wiążę się z opłatą za powtarzanie. Prosimy są o zapoznanie się z następującymi informacjami:

więcej...

10.03.2021


Testy kwalifikacyjne - kierunek Biologia (wszystkie specjalności) (I stopień)

Biologia – wszystkie specjalności

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski-zalecany) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniach:

więcej...

02.03.2021


Testy kwalifikacyjne - Biologia człowieka, mikrobiologia, zarządzanie śr. przyrod. (I stopień)

Biologia człowieka, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski-zalecany) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniach:

więcej...

02.03.2021


Organizacja dydaktyki w semestrze letnim 2020/21

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/21.

więcej...

18.02.2021


Praktyka studencka w firmie OLEOFARM

Firma OLEOFARM we Wrocławiu przyjmie studentów Wydziału Nauk Biologicznych UWr, będących na kierunkach Mikrobiologia i Genetyka i Biologia Eksperymentalna, na praktykę zawodową obowiązkową lub nieobjętą programem studiów.

Uwaga! wymagana dyspozycyjność minimum 3 dni w tygodniu w godzinach 7:30-15:30.

Osoby zainteresowane realizacją praktyki w ww. firmie proszone są o kontakt z Panią Katarzyną Nowosielecką  (nowosielecka.katarzyna@oleofarm.com).

więcej...

18.02.2021


UBEZPIECZENIE NNW I OC

Według własnego wyboru można jeszcze opłacić składkę na ubezpieczenie NNW, składkę na ubezpieczenie OC lub obie składki.

więcej...

10.02.2021


Zapisy na lektorat języka na poziomie B2+ (MIKRO, II stopień)

MIKROBIOLOGIA

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego (zalecany angielski) na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2020/2021) proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 29.01.2021 do 08.02.2021 do godz. 23:59. UWAGA! ...

więcej...

26.01.2021


Zapisy na lektorat języka na poziomie B2+ (GIBE, II stopień)

GENETYKA i BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego (zalecany angielski) na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2020/2021) proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 29.01.2021 do 08.02.2021 do godz. 23:59.  UWAGA! .....

więcej...

26.01.2021


USOS - obowiązki nauczyciela akademickiego, studenta, pracownika administracji
Szanowni Państwo,
w zarządzeniu Rektora UWr Nr 160/2020 został przedstawiony wykaz obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, jakie muszą spełnić nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, studenci, pracownicy administracji i informatycy oraz pracownicy Działu Nauczania. Uzupełnieniem jest  Zarządzenie Nr 1/2021 Dziekana WNB w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS.
więcej...

22.01.2021


Harmonogram ćwiczeń terenowych

Harmonogram ćwiczeń terenowych (bieżący program studiów i zajęcia przeniesione z roku akad. 2019/20) w Karpaczu, Rudzie Milickiej i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

więcej...

20.01.2021


Konsultacje prowadzących zajęcia

Konsultacje osób prowadzących zajęcia dydaktyczne mogą być przeprowadzane w formie stacjonarnej lub zdalnej. Prowadzący zajęcia do 15 października 2020 r. wprowadzą odpowiednie informacje do systemu USOS (godziny konsultacji i forma).

więcej...

13.10.2020


Obowiązkowe szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w terminie od 1 października do 30 listopada. Studentowi, który nie odbędzie szkolenia BHP i ppoż. w powyższym terminie zostanie naliczona opłata za powtarzanie kursu (w wysokości 150 zł). Attention First-Year Students, training on health and safety and fire protection available only as an e-lerning course.

 

więcej...

05.10.2020


Niezbędnik Studenta

Szanowni Studenci, zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta, z których dowiecie się co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

więcej...

29.09.2020


Organizacja dydaktyki i funkcjonowanie Wydziału Nauk Biologicznych w roku akad. 2020/21

Zarządzenia w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i funkcjonowania Wydziału Nauk Biologicznych w roku akad. 2020/21

więcej...

17.09.2020


Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów i doktorantów

Studenci i doktoranci (w tym cudzoziemcy) Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021 mogą ubezpieczyć się od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW oraz ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Studenci i doktoranci Wydziału Nauk Biologicznych mogą opłacić składkę na ubezpieczenie NNW i OC wyłącznie przelewem na konto Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 1090 2503 0000 0001 4679 4398 Santander Bank Polska.

więcej...

14.09.2020


Organizacja roku akad. 2019/2020 na Wydziale Nauk Biologicznych

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych prof. Dariusz Skarżyński wprowadził zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 i warunków jego zakończenia na Wydziale Nauk Biologicznych oraz komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć o charakterze praktycznym na Wydziale Nauk Biologicznych.

więcej...

26.05.2020


Egzamin z języka angielskiego przed obroną rozprawy doktorskiej w okresie zawieszenia zajęć

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, egzamin z języka angielskiego dla doktorantów odbędzie się online na platformie MS TEAMS.

Zapisy na egzamin odbywają się mailowo:

mgr Hanna Szelachowska – hanna.szelachowska@uwr.edu.pl.

Protokół na egzamin przekazuje komisji dziekanat.

Informacja ze strony SPNJO:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/105-egzaminy-przed-obron%C4%85-doktoratu

więcej...

06.05.2020


Zmiany w przyznawaniu świadczeń dla studentów i doktorantów w okresie pandemii

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

wprowadziła zmiany w przyznawaniu świadczeń dla studentów i doktorantów (doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020):

więcej...

27.04.2020


Lista przedmiotów prowadzonych zdalnie

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie listy przedmiotów, które będą prowadzone zdalnie.

więcej...

18.03.2020


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

 1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
 2. wybrać opcję "zaloguj się"
 3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015