Wyniki rekrutacji 2021/22

Listy rankingowe, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I i II stopnia na rok akad. 2021/22 będą publikowane pod linkiem: 
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/kandydaci/Rekrutacja-studia-stacjonarne

więcej...

29.07.2021


Harmonogram dyżurów Dziekanów WNB w okresie wakacyjnym

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogram dyżurów Dziekanów WNB w okresie wakacyjnym

więcej...

30.06.2021


Nabór na praktyki studenckie

Firma DeVeris Polska Sp. z o.o. ogłasza nabór na praktyki do laboratorium studentów I i II stopnia kierunków związanych z chemią i biologią, nauk o żywności, biotechnologii.

więcej...

18.06.2021


Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym - Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego (zalecany angielski) na poziomie B2 + w trzecim semestrze (semestr zimowy 2021/2022) proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 14.06.2021 do 24.06.2021 do godz.23.59.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacją ...

więcej...

14.06.2021


Rejestracja na przedmioty do wyboru na cały rok akad. 2021/22

W dniu 7 czerwca o godzinie 15:20 rozpocznie się rejestracja na przedmioty do wyboru, które będą obowiązywały w semestrach zimowym i letnim w roku akademickiego 2021/2022. Rejestracja zakończy się 11 czerwca o godzinie 8:50.

więcej...

01.06.2021


Ostatnia tura testów kwalifikacyjnych z języków obcych przed przerwą wakacyjną.
 
Szanowni Państwo,
 
w terminie 11-13.06.2021 odbędzie się ostatnia tura testów kwalifikacyjnych z języków obcych przed przerwą wakacyjną.
 
Do testu MOGĄ przystąpić:
• studenci przeniesieni z innych uczelni;
• studenci ze starszych lat, którzy nie rozpoczęli nauki (nie są zapisani do grup i nie zdawali egzaminu) a chcieliby rozpocząć naukę języka obcego;
• studenci, którzy nie podeszli (przeoczyli termin) do testu wraz ze swoim rokiem i kierunkiem w wyznaczonym dla nich terminie w listopadzie i grudniu 2020 oraz marcu i maju 2021;
• studenci, których test kwalifikacyjny stracił ważność.
 
Do testu NIE MOGĄ przystąpić:
więcej...

27.05.2021


NOWY REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ

26 kwietnia 2021 r. ujednolicono regulamin Szkoły Doktorskiej UWr, uwzględniając zmiany, które wprowadził senat UWr 21 kwietnia 2021 r. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku akademickiego.

więcej...

30.04.2021


NOWY REGULAMIN STUDIÓW

Senat UWr 21 kwietnia 2021 r. wprowadził uchwałą nowy regulamin studiów na uczelni. 

więcej...

30.04.2021


Propozycja praktyki w ramach Erasmus+

Agricultural / environmental intership placements in Sicily

 

więcej...

26.04.2021


Termin dodatkowy testów kwalifikacyjnych z języków obcych w SPNJO

Dodatkowy test kwalifikacyjny przeznaczony jest dla studentów, którzy nie mogli do niego przystąpić w terminie wyznaczonym dla ich kierunku.

Test jest JEDYNIE dla OKREŚLONEJ grupy studentów.

Do testu MOGĄ przystąpić:

 • studenci przeniesieni z innych uczelni;

 • studenci ze starszych lat, którzy nie rozpoczęli nauki (nie są zapisani do grup i nie zdawali egzaminu) a chcieliby rozpocząć naukę języka obcego;

 • studenci, którzy nie podeszli (przeoczyli termin) do testu wraz ze swoim rokiem
  i kierunkiem w wyznaczonym dla nich terminie w
  listopadzie i grudniu 2020
  oraz marcu 2021;

 • studenci, których test kwalifikacyjny stracił ważność.

Do testu NIE MOGĄ przystąpić:

więcej...

21.04.2021


List otwarty do Studentów i Doktorantów

Szanowni Państwo,
zachęcamy do przeczytania listu otwartego skierowanego do Państwa przez Pełnomocnika Dziekana ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz Pełnomocnika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

więcej...

22.03.2021


mLegitymacja i USOS w telefonie

mLegitymacja w aplikacji mobilnej USOS dostępnej dla iphonów i smartfonów 
https://uni.wroc.pl/mlegitymacja-czyli-legitymacja-studencka-w-telefonie/

 

więcej...

16.03.2021


Students who didn’t participate in the e-learning training on health and safety and fire protection

ATTENTION !

FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2020/2021 who didn’t participate in the e-learning training on health and safety and fire protection

więcej...

10.03.2021


Ogłoszenie dla studentów, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP

UWAGA !

Studenci, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 1.10.-30.11.2020r. w formie e-learningu muszą je nadrobić/powtórzyć. Szkolenie trwa od 15 do 30 marca br. i wiążę się z opłatą za powtarzanie. Prosimy są o zapoznanie się z następującymi informacjami:

więcej...

10.03.2021


Organizacja dydaktyki w semestrze letnim 2020/21

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/21.

więcej...

18.02.2021


USOS - obowiązki nauczyciela akademickiego, studenta, pracownika administracji
Szanowni Państwo,
w zarządzeniu Rektora UWr Nr 160/2020 został przedstawiony wykaz obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, jakie muszą spełnić nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, studenci, pracownicy administracji i informatycy oraz pracownicy Działu Nauczania. Uzupełnieniem jest  Zarządzenie Nr 1/2021 Dziekana WNB w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS.
więcej...

22.01.2021


Harmonogram ćwiczeń terenowych

Harmonogram ćwiczeń terenowych (bieżący program studiów i zajęcia przeniesione z roku akad. 2019/20) w Karpaczu, Rudzie Milickiej i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

więcej...

20.01.2021


Obowiązkowe szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w terminie od 1 października do 30 listopada. Studentowi, który nie odbędzie szkolenia BHP i ppoż. w powyższym terminie zostanie naliczona opłata za powtarzanie kursu (w wysokości 150 zł). Attention First-Year Students, training on health and safety and fire protection available only as an e-lerning course.

 

więcej...

05.10.2020


Niezbędnik Studenta

Szanowni Studenci, zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta, z których dowiecie się co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

więcej...

29.09.2020


Egzamin z języka angielskiego przed obroną rozprawy doktorskiej w okresie zawieszenia zajęć

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, egzamin z języka angielskiego dla doktorantów odbędzie się online na platformie MS TEAMS.

Zapisy na egzamin odbywają się mailowo:

mgr Hanna Szelachowska – hanna.szelachowska@uwr.edu.pl.

Protokół na egzamin przekazuje komisji dziekanat.

Informacja ze strony SPNJO:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/105-egzaminy-przed-obron%C4%85-doktoratu

więcej...

06.05.2020


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

 1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
 2. wybrać opcję "zaloguj się"
 3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015