Szkoła Doktorska

Szanowni Państwo Doktoranci,
Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpocznie się 1 października uroczystą immatrykulacją, która z powodów epidemicznych odbędzie się w okrojonym składzie. Więcej informacji w ogłoszeniu.

więcej...

26.09.2020


Elektroniczne ślubowanie-odbiór legitymacji

Studenici I roku studiów I stopnia składają elektroniczne ślubowanie oraz oświadczenie o zapoznaniu się z podstawowymi dokumentami związanymi z procesem kształcenia w systemie USOSweb. prosimy o dokonanie formalności, ponieważ będzie to podstawą wydania legitymacji studenckich.

więcej...

24.09.2020


Lektoraty - testy kwalifikacyjne i zapisy

Informacje dla studentów I roku studiów I stopnia odnośnie testów kwalifikacyjnych oraz dla studentów I roku studiów II stopnia odnośnie zapisów na lektoraty w roku akad. 2020/21.

więcej...

21.09.2020


Studenci I roku studiów II stopnia spotkanie z władzami dziekańskimi

Zapraszamy studentów I roku studiów II stopnia na spotkanie z władzami dziekańskimi oraz dyrektorami ds. dydaktycznych, które odbędzie się w formie zdalnej 30 września (środa), o godz. 10.00. Na spotkaniu zostaną przekazane informacje odnośnie wyboru tematów prac magisterskich.

więcej...

21.09.2020


Immatrykulacja studentów I stopnia

Zapraszamy studentów studiów I stopnia w poniedziałek 28 września na immatrykulację w formie zdalnej. Odbiór legitymacji i złożenie orzeczeń lekarza medycyny pracy - 29 i 30 września. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

więcej...

17.09.2020


Plany studiów

Informujemy, że 17 września br. na stronie Wydziału Nauk Biologicznych zostały zamieszczone plany zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akad. 2020/21. Plany zostały zamieszczone w zakładce STUDIA, w podzakładkach dla każdego kierunku. Po wybraniu zakładki STUDIA, z bocznego menu należy wybrać właściwy stopień studiów (studia stacjonarne I lub II stopnia), a następnie właściwy kierunek https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/Studia-stacjonarne-I-stopnia

więcej...

17.09.2020


Organizacja dydaktyki i funkcjonowanie Wydziału Nauk Biologicznych w roku akad. 2020/21

Zarządzenia w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i funkcjonowania Wydziału Nauk Biologicznych w roku akad. 2020/21

więcej...

17.09.2020


Ogłoszenie odnośnie formy realizacji zajęć dydaktycznych

Drodzy Studenci,

informujemy odnośnie formy w jakiej będą realizowane poszczególne przedmioty w roku akad. 2020/21. Plan zajęć (i uporządkowane składy grup w systemie USOS) podamy do wiadomości nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

więcej...

14.09.2020


Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów i doktorantów

Studenci i doktoranci (w tym cudzoziemcy) Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2020/2021 mogą ubezpieczyć się od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW oraz ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Studenci i doktoranci Wydziału Nauk Biologicznych mogą opłacić składkę na ubezpieczenie NNW i OC wyłącznie przelewem na konto Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 1090 2503 0000 0001 4679 4398 Santander Bank Polska.

więcej...

14.09.2020


Kształcenie na odległość

Różnice między kształceniem hybrydowym, na odległość i e-learningiem https://uni.wroc.pl/hybrydowe-na-odleglosc-e-learning-poznaj-roznice/

 

więcej...

08.09.2020


Informacja w sprawie praktyki zawodowej

Dziekanat zwraca się z prośbą do osób, które zakończyły praktykę zawodową o przekazywanie osobiście do pokoju nr 3 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław, dzienniczka praktyk i zaświadczenia/zaświadczeń o zrealizowaniu praktyki (Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się przesyłanie dokumentacji pocztą tradycyjną).

Dokumenty te zostaną przekazane opiekunom praktyk.

Zaliczenie praktyki nastąpi w przyszłym roku akademickim 2020/2021.

więcej...

04.09.2020


COVID-19

3 września ukazało się Zarządzenie Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Treść Zarządzenia dostępna w BIP UWr. Pandemiczne Vademecum oraz  Studenckie ABC dostępne na stronie UWr https://uni.wroc.pl/pandemiczne-vademecum-jak-pracujemy/ oraz https://uni.wroc.pl/studenckie-abc-w-czasie-pandemii/

 

więcej...

03.09.2020


Terminy składania wniosków o stypendia studenci - rok akademicki 2020/21

Informacja dla studentów, którzy zamierzają ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2020/2021 

więcej...

17.07.2020


Przedmioty realizowane w bloku III

Przedmioty realizowane zgodnie z terminarzem określonym w bloku III - plany zajęć dla poszczególnych kierunków.

więcej...

29.06.2020


Wytyczne dotyczące realizacji praktyk zawodowych na WNB w roku 2019/2020

Wytyczne dotyczące realizacji praktyk zawodowych na WNB w roku 2019/2020

więcej...

02.06.2020


Obsługa studentów i doktorantów w Dziekanacie WNB

Komunikat w sprawie obsługi studentów/doktorantów w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Kuźnicza 35, Wrocław.

więcej...

02.06.2020


Organizacja roku akad. 2019/2020 na Wydziale Nauk Biologicznych

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych prof. Dariusz Skarżyński wprowadził zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 i warunków jego zakończenia na Wydziale Nauk Biologicznych oraz komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć o charakterze praktycznym na Wydziale Nauk Biologicznych.

więcej...

26.05.2020


Egzamin z języka angielskiego przed obroną rozprawy doktorskiej w okresie zawieszenia zajęć

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, egzamin z języka angielskiego dla doktorantów odbędzie się online na platformie MS TEAMS.

Zapisy na egzamin odbywają się mailowo:

mgr Hanna Szelachowska – hanna.szelachowska@uwr.edu.pl.

Protokół na egzamin przekazuje komisji dziekanat.

Informacja ze strony SPNJO:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/105-egzaminy-przed-obron%C4%85-doktoratu

więcej...

06.05.2020


Informacja o ważności legitymacji

Zgodnie art. 51b ust. 4 Ustawy  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniającym ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

więcej...

05.05.2020


Zmiany w przyznawaniu świadczeń dla studentów i doktorantów w okresie pandemii

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

wprowadziła zmiany w przyznawaniu świadczeń dla studentów i doktorantów (doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020):

więcej...

27.04.2020


Koronawirus - komunikaty i zalecenia

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego została utworzona specjalna podstrona poświęcona koronawirusowi. Znajdziecie na niej Państwo pakiet niezbędnych informacji o wirusie i wywoływanej przez niego chorobie, aktualne zalecenia (w tym komunikat dotyczący sytuacji epidemiologicznej), a także odnośniki do witryn rządowych z komunikatami skierowanymi m.in. do osób planujących zagraniczne podróże.

Zakładka poświęcona koronawirusowi znajduje się na głównej stronie Uniwersytetu Wrocławskiego https://uni.wroc.pl/koronawirus-komunikaty-i-zalecenia/

więcej...

10.03.2020


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015