Nekrolog prof. Ludwika Tomiałojcia

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 26 czerwca 2020 r. odszedł od nas w wieku 81 lat prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć.

więcej...

30.06.2020


Przedmioty realizowane w bloku III

Przedmioty realizowane zgodnie z terminarzem określonym w bloku III - plany zajęć dla poszczególnych kierunków.

więcej...

29.06.2020


Ogłoszenie w sprawie ubezpieczenia NNW i OC

Termin zbierania składek na ubezpieczenie NNW i OC upłynął  w dniu 12.06.2020 r.

https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/

więcej...

16.06.2020


Zapisy na lektorat dla kierunku Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

Zapisy na lektorat na poziomie B2+ dla studentów I roku studiów II stopnia  kierunku  Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, którzy w semestrze 3 (semestr zimowy2020/2021) zgodnie z programem są zobowiązani uczęszczać na lektorat języka obcego odbędą się w terminie 15.06.2020 do 25.06.2020.

więcej...

08.06.2020


Wytyczne dotyczące realizacji praktyk zawodowych na WNB w roku 2019/2020

Wytyczne dotyczące realizacji praktyk zawodowych na WNB w roku 2019/2020

więcej...

02.06.2020


Obsługa studentów i doktorantów w Dziekanacie WNB

Komunikat w sprawie obsługi studentów/doktorantów w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych, ul. Kuźnicza 35, Wrocław.

więcej...

02.06.2020


Rejestracja na przedmioty do wyboru na rok akad. 2020/21

W dniu 4 czerwca o godzinie 12:20 rozpocznie się rejestracja na przedmioty do wyboru, które będą Państwa obowiązywały w semestrach zimowym i letnim roku akad.2020/2021. Rejestracja dotyczy studentów wszystkich kierunków i wszystkich lat i jest obowiązkowa. Rejestracja zakończy się 11 czerwca o godzinie 11:50.

więcej...

29.05.2020


Organizacja roku akad. 2019/2020 na Wydziale Nauk Biologicznych

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych prof. Dariusz Skarżyński wprowadził zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 i warunków jego zakończenia na Wydziale Nauk Biologicznych oraz komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć o charakterze praktycznym na Wydziale Nauk Biologicznych.

więcej...

26.05.2020


Testy kwalifikacyjne

Biologia
Biologia człowieka
Mikrobiologia
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

Informacja dla studentów I roku studiów I stopnia w sprawie lektoratów i testów kwalifikacyjnych.

więcej...

21.05.2020


Egzamin z języka angielskiego przed obroną rozprawy doktorskiej w okresie zawieszenia zajęć

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, egzamin z języka angielskiego dla doktorantów odbędzie się online na platformie MS TEAMS.

Zapisy na egzamin odbywają się mailowo:

mgr Hanna Szelachowska – hanna.szelachowska@uwr.edu.pl.

Protokół na egzamin przekazuje komisji dziekanat.

Informacja ze strony SPNJO:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/105-egzaminy-przed-obron%C4%85-doktoratu

więcej...

06.05.2020


Informacja o ważności legitymacji

Zgodnie art. 51b ust. 4 Ustawy  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniającym ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

więcej...

05.05.2020


Wydłużenie terminu składania wniosków o zwolnienie z odbywania praktyk zawodowych

Dziekanat WNB informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o zwolnienie z praktyki zawodowej (zaliczenia praktyki nieobjętej programem studiów, wolontariatu, pracy zarobkowej, działalności naukowej i in. na poczet praktyki zawodowej) do 30 czerwca 2020 r.

więcej...

29.04.2020


Zmiany w przyznawaniu świadczeń dla studentów i doktorantów w okresie pandemii

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

wprowadziła zmiany w przyznawaniu świadczeń dla studentów i doktorantów (doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020):

więcej...

27.04.2020


Wstrzymane hospitacje zajęć dydaktycznych

Informacja Przewodniczącej Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) w sprawie wstrzymania hospitacji zajęć dydaktycznych.

więcej...

20.04.2020


Dyżury dydaktyczne

Dyżury dydaktyczne

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii informujemy, że dyżury dydaktyczne:

1) Prodziekan ds. dydaktycznych - dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej
2) Prodziekan ds. ogólnych - prof. dr hab. Małgorzaty Daczewskiej
3) Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki - dr Joanny Łubockiej

będą odbywały się tylko drogą elektroniczną.

Ww. osoby będą dostępne w dotychczas obowiązujących godzinach dyżuru poprzez pocztę mailową.

więcej...

23.03.2020


Lista przedmiotów prowadzonych zdalnie

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie listy przedmiotów, które będą prowadzone zdalnie.

więcej...

18.03.2020


Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów powtarzających i rekrutacji śródrocznej

Szkolenie BHP w formie e-learningu  dla studentów I roku (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia) oraz doktorantów szkoły doktorskiej, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 1.10.- 30.11.2019 r. w formie e-learningu i powtarzają szkolenieoraz dla rozpoczynających naukę na I roku studiów (nabór międzysemestralny) odbędzie się w terminie 15-30 marca 2020 r.

więcej...

13.03.2020


Koronawirus - komunikaty i zalecenia

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego została utworzona specjalna podstrona poświęcona koronawirusowi. Znajdziecie na niej Państwo pakiet niezbędnych informacji o wirusie i wywoływanej przez niego chorobie, aktualne zalecenia (w tym komunikat dotyczący sytuacji epidemiologicznej), a także odnośniki do witryn rządowych z komunikatami skierowanymi m.in. do osób planujących zagraniczne podróże.

Zakładka poświęcona koronawirusowi znajduje się na głównej stronie Uniwersytetu Wrocławskiego https://uni.wroc.pl/koronawirus-komunikaty-i-zalecenia/

więcej...

10.03.2020


Ubezpieczenie NNW i OC

Uprzejmie informujemy, że można  jeszcze opłacić składkę na ubezpieczenie NNW, składkę na ubezpieczenie OC lub obie składki.

więcej...

13.02.2020


Niezbędnik Studenta i Doktoranta

Szanowni Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich jakie sprawy załatwicie w Dziekanacie WNB (ul. Kuźnicza 35), a jakie w poszczególnych sekretariatach dydaktycznych.

więcej...

15.01.2020


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015