Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr

Wybory uzupełniające odbyły się w dniu 14.10.2021 r.

więcej...

15.10.2021


Otwarte wykłady w ramach programu Erasmus prof. dra hab. Bogdana Ridusha

Zapraszamy na otwarte wykłady prof. dra hab. Bogdana Ridusha w dniach 19-22.10.2021

więcej...

14.10.2021


Komunikat Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych z dnia 08.10.2021

Powołanie zespołu ekspertów do zaopiniowania Indywidualnych Planów Badawczych

więcej...

08.10.2021


RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM MŁODY BADACZ!
Ruszył nabór wniosków o stypendium Młody Badacz w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
 
więcej...

07.10.2021


Odwołane dyżury Prodziekan ds. nauczania
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Pani Prodziekan ds. nauczania dr hab. Elżbieta Myśkow odwołuje dyżury dziekańskie we wtorki do końca listopada 2021 z powodu prowadzenia zajęć dydaktycznych. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy w celu omówienia indywidualnego spotkania.
więcej...

05.10.2021


Odwołane dyżury Prodziekan ds. studenckich
Szanowni Państwo,
informujemy, że Pani Prodziekan ds. studenckich dr Joanna Łubocka odwołuje dyżur dziekański w następujących dniach:
12.10.2021 (Wtorek)
14.10.2021 (Czwartek)
19.10.2021 (Wtorek)
 
W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy w celu omówienia indywidualnego spotkania.
więcej...

05.10.2021


Godziny dziekańskie w dniu 14 października 2021

Dziekan dr hab. inż Marcin Kadej, prof. UWr w dniu 14 października 2021 w godzinach od 11:30 do 13:30 wyznacza godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych. Godziny dziekańskie dotyczą tylko osób biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Nauk Biologicznych, czyli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego.

 

Komunikat

więcej...

05.10.2021


Dodatkowe głosowanie - wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr-

Dodatkowe głosowanie odbędzie się 14 października 2021 r.

więcej...

04.10.2021


Odwołanie dyżuru dziekańskiego
Szanowni Państwo,
informujemy, że Pani Prodziekan ds. studenckich dr Joanna Łubocka odwołuje dyżur dziekański w dniu 07.10.2021.
więcej...

30.09.2021


Zaproszenie na spotkanie zdalne dla studentów I roku II stopnia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy studentów I roku studiów II stopnia na spotkanie zdalne na platformie Teams z władzami dziekańskimi oraz pełnomocnikami dziekana ds. kierunków studiów (dotyczy kierunków: biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym)

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3ZjRiMDYtMWI1ZS00Nzg3LTlkYjAtYzI3MjJkZmU5ZjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22becb5236-bf9d-47d4-a44e-2f3bc2d3e1bd%22%7d

Instrukcja dołączania do spotkania

więcej...

30.09.2021


Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr

Wczoraj 29.09.2021 odbyły się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr

więcej...

30.09.2021


Studenci starszych lat!

 

Pragniemy poinformować, że dni adaptacyjne dla studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia odbywać się będą w nadchodzącym tygodniu od 4 do 8 października. Z uwagi na to, studentów starszych lat zapraszamy do dziekanatu od 11 października.

Jeśli chodzi o przedłużanie ważności legitymacji studenckich, prosimy, aby były przynoszone do dziekanatu przez starostów. Informację o tym, w którym dniu starosta przyjdzie do dziekanatu, prosimy zgłaszać na adres mailowy pracownika dziekanatu, który zajmuje się danym kierunkiem.

UWAGA powyższa sprawa nie dotyczy składania wniosków stypendialnych w pokoju 41A u mgr Katarzyny Grabowskiej.

więcej...

30.09.2021


Zdalne spotkania z władzami dziekańskimi WNB- Instrukcja dołączenia

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją dołączenia do spotkania

więcej...

29.09.2021


Webinarium dla studentów I roku

Centrum Kształcenia na Odległość zaprasza studentów I roku na warsztaty dotyczące funkcjonalności platformy e-EDU i aplikacji MS Teams. 

więcej...

29.09.2021


Plany zajęć na rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)

Na stronie WNB zamieściliśmy plany zajęć na rok akademicki 2021/22

więcej...

23.09.2021


Harmonogram dni adaptacyjnych dla studentów drugiego stopnia

UWAGA!

Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM DNI ADAPTACYJNYCH dla studentów studiów drugiego stopnia w r.a. 2021/2022.

Szczegóły tutaj.

więcej...

23.09.2021


IMMATRYKULACJE!(studia pierwszego stopnia)

UROCZYSTE IMMATRYKULACJE NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

więcej...

21.09.2021


SZKOLENIE BHP

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2021 r. w formie e-learningu.

więcej...

20.09.2021


Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych w trybie hybrydowym

24 września 2021 r. godz. 11:30 Oratorium Marianum, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

więcej...

20.09.2021


Lektorat dla studentów kierunku Biologia (studia drugiego stopnia) - zrekrutowani w r.a. 2021/22

Studenci Biologii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci proszeni są o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie: 20.09.2021 – 30.09.2021 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium (język angielski zalecany przez Wydział).

Szczegóły na stronie:

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/68#biologia

więcej...

18.09.2021


Komunikat Dziekana z dnia 14.09.2021

Kominikat Dziekana w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Raportu Samooceny w zwiazku z akredytacją kierunku mikrobiologia

więcej...

17.09.2021


Harmonogram dni adaptacyjnych dla studentów pierwszego stopnia

UWAGA!

Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM DNI ADAPTACYJNYCH dla studentów studiów pierwszego stopnia w r.a. 2021/2022.

Szczegóły tutaj.

więcej...

16.09.2021


Zapisy na lektoraty języków obcych w SPNJO - studia stacjonarne I stopnia - starsze lata

Harmonogram zapisów uzupełniających na lektoraty na rok akademicki 2021/2022

więcej...

08.09.2021


Nabór na praktyki studenckie

Firma DeVeris Polska Sp. z o.o. ogłasza nabór na praktyki do laboratorium studentów I i II stopnia kierunków związanych z chemią i biologią, nauk o żywności, biotechnologii.

więcej...

18.06.2021


Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym - Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego (zalecany angielski) na poziomie B2 + w trzecim semestrze (semestr zimowy 2021/2022) proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 14.06.2021 do 24.06.2021 do godz.23.59.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacją ...

więcej...

14.06.2021


Rejestracja na przedmioty do wyboru na cały rok akad. 2021/22

W dniu 7 czerwca o godzinie 15:20 rozpocznie się rejestracja na przedmioty do wyboru, które będą obowiązywały w semestrach zimowym i letnim w roku akademickiego 2021/2022. Rejestracja zakończy się 11 czerwca o godzinie 8:50.

więcej...

01.06.2021


Ostatnia tura testów kwalifikacyjnych z języków obcych przed przerwą wakacyjną.
 
Szanowni Państwo,
 
w terminie 11-13.06.2021 odbędzie się ostatnia tura testów kwalifikacyjnych z języków obcych przed przerwą wakacyjną.
 
Do testu MOGĄ przystąpić:
• studenci przeniesieni z innych uczelni;
• studenci ze starszych lat, którzy nie rozpoczęli nauki (nie są zapisani do grup i nie zdawali egzaminu) a chcieliby rozpocząć naukę języka obcego;
• studenci, którzy nie podeszli (przeoczyli termin) do testu wraz ze swoim rokiem i kierunkiem w wyznaczonym dla nich terminie w listopadzie i grudniu 2020 oraz marcu i maju 2021;
• studenci, których test kwalifikacyjny stracił ważność.
 
Do testu NIE MOGĄ przystąpić:
więcej...

27.05.2021


NOWY REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ

26 kwietnia 2021 r. ujednolicono regulamin Szkoły Doktorskiej UWr, uwzględniając zmiany, które wprowadził senat UWr 21 kwietnia 2021 r. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku akademickiego.

więcej...

30.04.2021


NOWY REGULAMIN STUDIÓW

Senat UWr 21 kwietnia 2021 r. wprowadził uchwałą nowy regulamin studiów na uczelni. 

więcej...

30.04.2021


Propozycja praktyki w ramach Erasmus+

Agricultural / environmental intership placements in Sicily

 

więcej...

26.04.2021


Termin dodatkowy testów kwalifikacyjnych z języków obcych w SPNJO

Dodatkowy test kwalifikacyjny przeznaczony jest dla studentów, którzy nie mogli do niego przystąpić w terminie wyznaczonym dla ich kierunku.

Test jest JEDYNIE dla OKREŚLONEJ grupy studentów.

Do testu MOGĄ przystąpić:

 • studenci przeniesieni z innych uczelni;

 • studenci ze starszych lat, którzy nie rozpoczęli nauki (nie są zapisani do grup i nie zdawali egzaminu) a chcieliby rozpocząć naukę języka obcego;

 • studenci, którzy nie podeszli (przeoczyli termin) do testu wraz ze swoim rokiem
  i kierunkiem w wyznaczonym dla nich terminie w
  listopadzie i grudniu 2020
  oraz marcu 2021;

 • studenci, których test kwalifikacyjny stracił ważność.

Do testu NIE MOGĄ przystąpić:

więcej...

21.04.2021


List otwarty do Studentów i Doktorantów

Szanowni Państwo,
zachęcamy do przeczytania listu otwartego skierowanego do Państwa przez Pełnomocnika Dziekana ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz Pełnomocnika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

więcej...

22.03.2021


mLegitymacja i USOS w telefonie

mLegitymacja w aplikacji mobilnej USOS dostępnej dla iphonów i smartfonów 
https://uni.wroc.pl/mlegitymacja-czyli-legitymacja-studencka-w-telefonie/

 

więcej...

16.03.2021


Students who didn’t participate in the e-learning training on health and safety and fire protection

ATTENTION !

FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2020/2021 who didn’t participate in the e-learning training on health and safety and fire protection

więcej...

10.03.2021


Ogłoszenie dla studentów, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP

UWAGA !

Studenci, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 1.10.-30.11.2020r. w formie e-learningu muszą je nadrobić/powtórzyć. Szkolenie trwa od 15 do 30 marca br. i wiążę się z opłatą za powtarzanie. Prosimy są o zapoznanie się z następującymi informacjami:

więcej...

10.03.2021


Organizacja dydaktyki w semestrze letnim 2020/21

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/21.

więcej...

18.02.2021


USOS - obowiązki nauczyciela akademickiego, studenta, pracownika administracji
Szanowni Państwo,
w zarządzeniu Rektora UWr Nr 160/2020 został przedstawiony wykaz obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, jakie muszą spełnić nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, studenci, pracownicy administracji i informatycy oraz pracownicy Działu Nauczania. Uzupełnieniem jest  Zarządzenie Nr 1/2021 Dziekana WNB w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS.
więcej...

22.01.2021


Obowiązkowe szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w terminie od 1 października do 30 listopada. Studentowi, który nie odbędzie szkolenia BHP i ppoż. w powyższym terminie zostanie naliczona opłata za powtarzanie kursu (w wysokości 150 zł). Attention First-Year Students, training on health and safety and fire protection available only as an e-lerning course.

 

więcej...

05.10.2020


Niezbędnik Studenta

Szanowni Studenci, zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta, z których dowiecie się co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

więcej...

29.09.2020


Egzamin z języka angielskiego przed obroną rozprawy doktorskiej w okresie zawieszenia zajęć

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, egzamin z języka angielskiego dla doktorantów odbędzie się online na platformie MS TEAMS.

Zapisy na egzamin odbywają się mailowo:

mgr Hanna Szelachowska – hanna.szelachowska@uwr.edu.pl.

Protokół na egzamin przekazuje komisji dziekanat.

Informacja ze strony SPNJO:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/105-egzaminy-przed-obron%C4%85-doktoratu

więcej...

06.05.2020


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

 1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
 2. wybrać opcję "zaloguj się"
 3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015