Dodatkowa rekrutacja Erasmus+

19.09.2019


Drodzy Studenci i Doktoranci,

Zapraszamy do dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2019/2020 w ramach programu Erasmus+. W związku z rezygnacją części studentów z wyjazdu, Uniwersytet dysponuje dodatkowymi miejscami. Zgodnie z podpisanymi umowami, studenci naszego Wydziału mogą rekrutować się jeszcze na następujące Uniwersytety:

 1. Universiteit Gent, 3 osoby
 2. Katholieke Universiteit Leuven, 4 osoby
 3. Masarykova Univerzita, 3 osoby
 4. Ostravska Univerzita, 2 osoby
 5. Charles University, 2 osoby
 6. Universität Bielefeld, 1 osoba
 7. Technische Universität Dresden, 1 osoba
 8. Georg-August Universität Göttingen, 1 osoba
 9. Universidad Rey Juan Carlos Madrid, 2 osoby
 10. Universidad de La Laguna, 2 osoby
 11. Université de Guyane, 1 osoba
 12. Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand I), 2 osoby
 13. Université de Rennes, 4 osoby
 14. University of Crete, 2 osoby
 15. University of Catania, 3 osoby
 16. University of Sassari, 3 osoby
 17. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 1 osoba
 18. Prešovská Univerzita v Prešove, 2 osoby
 19. Istinye University Istanbul, 2 osoby
 20. University of Northumbria at Newcastle, 3 osoby

Termin zakończenia  dodatkowej rekrutacji : 30.10.2019.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o składanie teczek (białych, podpisanych) z wymaganymi dokumentami w sekretariacie Instytutu Genetyki i Mikrobiologii (pokój 201, II piętro, ul. Przybyszewskiego 63/77).

Teczka kandydata powinna zwierać:

 1. CV (tabelaryczne)
 2. Zaświadczenie z dziekanatu o średniej za okres: całe studia (studenci I roku studiów II stopnia)/ostatni semestr (studenci I roku studiów I stopnia)/ostatni rok (studenci II i III roku studiów I stopnia, studenci II roku studiów II stopnia)
 3. Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności) – wzór na stronie WNB w zakładce Erasmus
 4. List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie maksymalnie  5 uczelni w kolejności rankingowej
 5. Potwierdzenia osiągnięć (naukowych, popularnonaukowych), działalność w kołach naukowych itp. (kserokopie)
 6. Kserokopia certyfikatu lub zaświadczenie o znajomości j. ang. na poziomie B2. Jeżeli będzie potrzeba sprawdzenia znajomości języka, studenci mogą na bieżąco zgłaszać się do lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i w godzinach konsultacji będą sprawdzane ich umiejętności językowe.
 7. Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 3 roku studiów licencjackich, 1 i 2 roku studiów magisterskich, każdym roku studiów doktoranckich (w przypadku studentów, którzy nie mają jeszcze promotora zgoda może być dostarczona w późniejszym terminie) – wzór na stronie WNB w zakładce Erasmus+

Dokumenty mogą być przygotowane w j. polskim lub angielskim.

Informacje o regulaminie rekrutacji na wyjazd, rozliczeniu wyjazdu, uczelniach partnerskich jak również wzory wymaganych formularzy znajdą Państwo na stronie naszego Wydziału w zakładce STUDIA/Erasmus.

Zapraszam do składania dokumentów.

dr Agnieszka Perec-Matysiak
Koordynator Programu Erasmus+ na WNB

Instytut Genetyki i Mikrobiologii
ul. Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław
Pokój 138