Informacje dla doktorantów Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych

24.09.2019


 Informacje dla doktorantów
Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
Wydziału Nauk Biologicznych
(WNB) i Wydziału Biotechnologii (WB)
w roku akademickim 2019/2020

SPOTKANIE

1 października 2019 r. (wtorek) (Duża Sala Wykładowa w Instytucie Biologii Eksperymentalnej, ul. Kanonia 6/8)

8.45 – 9.30 spotkanie z kierownikiem Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych
9.30 – 11.00 – szkolenie biblioteczne dla doktorantów WNB (Duża Sala Wykładowa w Instytucie Biologii Eksperymentalnej, ul. Kanonia 6/8)
10.00 – 11.00
- szkolenie biblioteczne dla doktorantów WB (Dziekanat Wydziału Biotechnologii pok. 0.06, ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a)

BADANIA LEKARSKIE

Doktoranci proszeni są o przyniesienie do Dziekanatu WNB, najpóźniej do 31 października 2019 r. zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku.

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla doktorantów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

 

SZKOLENIE BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP i ppoż. odbędzie się on-line z użyciem platformy e-learning w terminie od 1 października do 30 listopada 2019 r.

Doktorantowi, który nie odbędzie szkolenia BHP i ppoż. w wyznaczonym terminie zostanie naliczona opłata za powtarzanie kursu w wysokości 150 zł.

Termin poprawkowy (płatny 150 zł) - od 15 marca do 30 marca 2020 r. - dla powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w podstawowym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli.

OBSŁUGA DOKTORANTÓW W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM I SYSTEMIE USOS:

- tok studiów:
Alina Surowiec (WNB) tel. 71 375 22 21, e-mail: alina.surowiec@uwr.edu.pl
mgr Violeta Trzyna (WB) tel. 71 375 63 68, e-mail: violetta.trzyna@uwr.edu.pl

- stypendia:
mgr Katarzyna Kania (WB) tel. tel. 71 375 29 95, e-mail: katarzyna.kania@uwr.edu.pl

- oferta dydaktyczna, plany studiów, zapisy na zajęcia:
mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska (WNB) tel. 71 375 40 22, e-mail: beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl
dr Marta Kołodziejczak (WB ) tel. 71375 79 71, e-mail: marta.kolodziejczak@uwr.edu.pl