Obowiązkowe szkolenie bhp

30.09.2019


UWAGA STUDENCI i DOKTORANCI I ROKU
w roku akademickim 2019/20
studiów I i II stopnia oraz szkoły doktorskiej
Szkolenie bhp tylko formie e-learningu

(english version).pdf


Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

UWAGA: Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.


Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa
od 1 października do 30 listopada 2019 r.

Osoby, które nie przystąpią do szkolenia w wyznaczonym terminie będą skierowane do powtarzania przedmiotu (opłata wynosi 150 zł).


Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów


Rejestracja i przebieg szkolenia :
1. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
2. Zaloguj się używając czerwonego przycisku logowania w prawym górnym rogu strony.
3. Na następnej stronie użyj dużego niebieskiego przycisku logowania na środku ekranu.
4. Zostaniesz przekierowany do systemu uwierzytelniania (login.uni.wroc.pl), którą używasz logując się min. do systemu usosweb.
5. Po poprawnej autoryzacji zostaniesz automatycznie przekierowany i zalogowany do portalu https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
6. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż.
7. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-19
8. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
9. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!


Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

Termin poprawkowy (płatny) - od 15 marca do 30 marca 2020 r. - dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli.