Rejestracja na semestr letni 2019/20

05.02.2020


Rejestracja na przedmioty obowiązkowe w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 na Wydziale Nauk Biologicznych

Rejestracja obowiązuje studentów I, II i III roku studiów licencjackich (S1) oraz I i II roku studiów magisterskich (S2).

Rejestracja rozpocznie się 17 lutego o godzinie 23.59 i będzie trwała do 21 lutego do godziny 23.59.

WAŻNE!!!

  • Student, który nie zapisze się na zajęcia w systemie USOS, może nie zostać dopuszczony do zajęć przez prowadzącego. Listy obecności będą drukowane z systemu USOS.
  • Student, który nie zapisze się na zajęcia (w tym również wykłady obowiązkowe), nie będzie figurował w systemie USOS, a tym samym prowadzący nie będzie miał możliwości wpisania oceny.

Rejestracja na wszystkie zajęcia (z wyjątkiem wychowania fizycznego i lektoratów) następuje za pomocą platformy USOSweb - https://usosweb.uni.wroc.pl (po zalogowaniu się, w menu po lewej stronie ekranu proszę wybrać zakładkę Kalendarz rejestracji, a potem, w głównej części ekranu wybrać Wydział Nauk Biologicznych).

1)    Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o sprawdzenie w Państwa USOSie numerów grup przedmiotów fakultatywnych, do których jesteście Państwo zapisani, a następnie o zapoznanie się z obowiązującym planem zajęć. Należy otworzyć zakładkę Studia, wybrać odpowiedni stopień i właściwy kierunek studiów. Plany zajęć będą dostępne od 13 lutego.

2)    Następnie prosimy o znalezienie na planie zajęć grup z przedmiotów fakultatywnych, na które już jesteście Państwo zapisani, i wybranie grup (o określonym numerze) z przedmiotów obowiązkowych, które nie odbywają się w tym samym czasie.

UWAGA!

Zasada numeracji grup odnosi się do RODZAJU ZAJĘĆ.  Na przedmiotach obowiązkowych nie wszystkie zajęcia są zaplanowane w takiej samej liczbie grup. Wynika to z rodzaju zajęć, który definiuje liczebność w grupie. Zawsze jednak na planie jest taka sama liczba grup laboratoryjnym (w których liczebność jest mniejsza), tak samo jak w obrębie wszystkich grup ćwiczeniowych, konwersatoryjnych i seminaryjnych.

3)    Podczas rejestracji prosimy Państwa o konsekwentne zapisywanie się do grup laboratoryjnych, ćwiczeniowych, konwersatoryjnych, seminaryjnych i wykładowych o tych samych numerach, nie zarejestrujecie się wtedy na zajęcia odbywające się w tym samym czasie.

4)    Obowiązuje rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy", która charakteryzuje się tym, że student musi od razu zadeklarować się, do której grupy zajęciowej chce zostać zapisany (tzn. kiedy i z kim chce mieć zajęcia).

5)    Do rejestracji nie są wystawiane przedmioty do wyboru na semestr letni roku akad. 2019/20, ponieważ wyboru na cały rok akademicki 2019/20 dokonaliście Państwo podczas rejestracji październikowej.

6)    Studenci, którzy powtarzają przedmioty, nie rejestrują się na powtarzane przedmioty poprzez system USOS. W celu zapisania się na nie należy zgłosić się do Dziekanatu. Termin zostanie ogłoszony na stronie WNB.

7)    Ewentualne korekty w zapisach będą możliwe w sekretariatach dydaktycznych do dnia 10 marca 2020 r.

Prosimy o zarejestrowanie się na wszystkie formy zajęć (wykłady, ćwiczenia itd.) zgodnie z programem swojego kierunku studiów i planem zajęć z wyjątkiem przedmiotów:

1) Przygotowanie pracy licencjackiej (wszystkie kierunki)
2) Przygotowanie pracy magisterskiej (wszystkie kierunki)
3) Techniki badawcze w biologii człowieka (I mgr kierunku biologia/biologia człowieka)
4) Techniki badawcze w biologii środowiskowej (I mgr kierunku biologia/ekologia i różnorodność biologiczna)
5) Techniki badawcze w biologii eksperymentalnej (I mgr kierunku genetyka i biologia eksperymentalna)
6) Techniki badawcze w mikrobiologii (I mgr kierunku mikrobiologia)
7) Techniki eksperymentalne w ochronie przyrody (I mgr kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym)
8) Potępy w biologii środowiskowej (I i II mgr kierunku biologia/ekologia i różnorodność biologiczna)
Zapisy na ww. przedmioty zostaną dokonane przez sekretariaty dydaktyczne.

Wychowanie fizyczne - informacje oraz zapisy na stronie: www.zapisy.uni.wroc.pl
Język obcy nowożytny - informacje oraz zapisy na stronie: www.spnjo.uni.wroc.pl

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:
1)  Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 7/2015 dotyczącym indeksu elektronicznego
2)  Zarządzeniem Dziekana WNB  Nr 5/2015 w sprawie zasad zmiany grupy

W razie wszelkich problemów i wątpliwości prosimy o kontakt:

Dorota Przybylska
tel. +48 71 375 63 12

marianna.przybylska@uwr.edu.pl

Kierunek biologia – studia I stopnia (I i II rok)
Kierunek biologia specjalność mikrobiologia– studia I stopnia (III rok)
Kierunek biologia specjalność biologia eksperymentalna i mikrobiologia – studia II stopnia
Kierunek mikrobiologia – studia I i II stopnia
Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska

mgr Karolina Matković
tel. +48 71 375 40 79
karolina.matkovic@uwr.edu.pl

Kierunek biologia specjalność biologia eksperymentalna studia I stopnia (III rok)
Kierunek genetyka i biologia eksperymentalna - studia I i II stopnia

mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska
tel.: (+48) 71 375 40 22, (+48) 697 662 472

beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl

Kierunek biologia – studia I stopnia (I i II rok)
Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia I stopnia (III rok)
Kierunek biologia specjalność biologia środowiska– studia I stopnia (III rok)
Kierunek biologia specjalność ekologia i różnorodność biologiczna – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z ekologią i różnorodnością biologiczną – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z biologią człowieka – studia II stopnia
Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – studia I i II stopnia