Komunikat w sprawie obsługi studentów/doktorantów przez Dziekanat WNB

16.03.2020


Komunikat w sprawie obsługi studentów/doktorantów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

  1. Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych pracuje w wyznaczonych godzinach, ale w ograniczonym składzie osobowym.
  2. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia do minimum bezpośredniego kontaktu z pracownikami Dziekanatu prosimy o załatwianie spraw formalnych telefonicznie lub drogą e-mailową.
  3. W przypadku konieczności złożenia dokumentacji papierowej, sposób jej złożenia i ewentualną wizytę w dziekanacie należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z pracownikiem Dziekanatu.
  4. Zaświadczenia o statusie studenta/doktoranta wydaje się po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu tego faktu pracownikowi Dziekanatu. Sposób przekazania zaświadczenia należy uzgodnić z pracownikiem Dziekanatu.
  5. Z pracownikami sekretariatów dydaktycznych należy kontaktować się tylko telefonicznie lub drogą e-mailową.

Przypominamy, że decyzją MNiSW  legitymacje zostały automatycznie przedłużone do 31 maja 2020 r., bez konieczności osobistego przedłużania ich w Dziekanacie.

Komunikat w tej sprawie: https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone