Lista przedmiotów prowadzonych zdalnie

18.03.2020


Ogłoszenie Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych

  1. Zgodnie z § 2.2 Zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego ogłaszam listę przedmiotów, które będą prowadzone zdalnie.
  2. Lista przedmiotów może ulec zmianie. Informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych.
  3. Zobowiązuję prowadzących przedmioty zdalnie (z załączonej listy) do niezwłocznego skontaktowania się z grupami zajęciowymi poprzez system USOSweb lub pocztę UWr i poinformowania studentów o formie realizacji zajęć dydaktycznych.

                                                                                         
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 29 77, tel. +48 71 375 22 21, tel. +48 71 375 29 80,
tel. +48 71 375 29 79, fax +48 71 375 28 95