Lista przedmiotów prowadzonych zdalnie

18.03.2020


 

Ogłoszenie Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych

  1. Zgodnie z § 2.2 Zarządzenia Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego ogłaszam listę przedmiotów, które będą prowadzone zdalnie.
  2. Lista przedmiotów może ulec zmianie. Informacje będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych.
  3. Zobowiązuję prowadzących przedmioty zdalnie (z załączonej listy) do niezwłocznego skontaktowania się z grupami zajęciowymi poprzez system USOSweb lub pocztę UWr i poinformowania studentów o formie realizacji zajęć dydaktycznych.