Organizacja roku akad. 2019/2020 na Wydziale Nauk Biologicznych

26.05.2020


Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych prof. Dariusz Skarżyński wprowadził zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 i warunków jego zakończenia na Wydziale Nauk Biologicznych oraz komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć o charakterze praktycznym na Wydziale Nauk Biologicznych.

Zawarte w nich regulacje oddają ducha obecnie obowiązujących aktów prawnych, które obligują środowisko akademickie do zachowania daleko idącej ostrożności w obliczu wciąż trwającej epidemii COVID-19, przyznają priorytet kształceniu w formie zdalnej oraz traktują cel jakim jest stworzenie możliwości ukończenia studiów studentom lat „dyplomowych” za niezbędny do osiągnięcia. Stworzone zostały po głębokiej analizie naszych (uniwersyteckich / wydziałowych) możliwości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, studentom i doktorantom. W poczuciu odpowiedzialności, nie tylko za nasze życie, zdrowie i komfort psychiczny, ale także za utrzymanie zdolności naszego Wydziału do prowadzenia badań i kształcenia w bliższej i dalszej przyszłości.

Najważniejsze zmiany w organizacji zajęć:

  • zajęcia dla I i II r. studiów I stopnia i I r. studiów II stopnia prowadzone są zdalnie
  • w tradycyjnej formie prowadzone są wybrane zajęcia dla lat dyplomowych
  • egzaminy i egzaminy dyplomowe w okresie lipiec-sierpień odbywają się zdalnie

Akty prawne;