Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów i doktorantów

14.09.2020


Studenci i doktoranci Wydziału Nauk Biologicznych mogą opłacić składkę na ubezpieczenie NNW i OC wyłącznie przelewem na konto Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 1090 2503 0000 0001 4679 4398 Santander Bank Polska.

okres ubezpieczenia                        od 01.10.2020 r. do   30.09.2021 r

W tytule przelewu należy podać obligatoryjnie wg kolejności:

1. nazwisko 2. imię 3. Numer albumu 4. informację, czy jest to   składka NNW lub składka OC lub składka NNW i OC.

Studenci i doktoranci mogą opłacić albo składkę na ubezpieczenie NNW albo składkę na ubezpieczenie OC  lub obie składki według własnego wyboru.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest dowód wpłaty na konto UWr.

Termin dokonania przelewu do 30.11.2020 r.     (termin nieprzekraczalny!!!)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/