Obowiązkowe szkolenie BHP

05.10.2020


Szanowni Studenci i Doktoranci,

przypominamy, że obowiązkowe szkolenie BHP i ppoż. dla studentów i doktorantów I roku odbędzie się on-line z użyciem platformy e-learning w terminie od 1 października do 30 listopada. Studentowi, który nie odbędzie szkolenia BHP i ppoż. w powyższym terminie zostanie naliczona opłata za powtarzanie kursu (w wysokości 150 zł).

Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia jest podstawą do zaliczenia szkolenia. Dział BHP nie przepisuje zaliczeń.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej tel.: (71) 375-24-89