Konsultacje prowadzących zajęcia

13.10.2020


Szanowni Studenci i Doktoranci,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 116/2020 Rektora UWr w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (par.2 pkt 13) konsultacje osób prowadzących zajęcia dydaktyczne mogą być przeprowadzane w formie stacjonarnej lub zdalnej. Prowadzący zajęcia do 15 października 2020 r. wprowadzą odpowiednie informacje do systemu USOS (godziny konsultacji i forma).