Zapisy na lektorat języka na poziomie B2+ (GIBE, II stopień)

26.01.2021


GENETYKA i BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego (zalecany angielski) na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2020/2021) proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 29.01.2021 do 08.02.2021 do godz. 23:59.  UWAGA! .....

Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacją na stronie http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/24-studia%20stacjonarne

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

· Student wchodzi na stronę: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)

· Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]

· Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)

· Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako „Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)

· Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]

· Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83

i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+.

Tacy studenci powinni przesłać skan oryginału certyfikatu kierownikowi danego zespołu językowego.

Uwaga!

Studenci zwolnieni z lektoratu na poziomie B2+ mogą wykorzystać 60 godzin ( jeden semestr) na fakultatywną naukę innego języka