List otwarty do Studentów i Doktorantów

22.03.2021


Studenci i Doktoranci
Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
 
Szanowni Państwo,
 
Wydarzenia ostatnich dwunastu miesięcy pokazały jak nigdy dotąd, jak bardzo ważkie jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie każdego z nas. Władze rektorskie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz władze naszego Wydziału poczyniły wszelkie niezbędne kroki, aby w tych trudnych czasach zapewnić Państwu bezpieczeństwo bez uszczerbku na Państwa edukacji. W świetle tych zdarzeń wszystkie inne, bardziej codzienne problemy, z jakimi może borykać się wspólnota akademicka naszego Wydziału, zdają się schodzić na dalszy plan, jednak nie zapominajmy, że te problemy istnieją i, być może, uwydatnią się, kiedy nasze funkcjonowanie wróci do szeroko rozumianej normy w postpandemicznej rzeczywistości.
 
Chcielibyśmy, aby nie zapominali Państwo, że bezpieczeństwo to nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Poczucie bezpieczeństwa to przede wszystkim poczucie przynależności do wspólnoty przejawiające się w braku wykluczenia i równości traktowania. Bezpieczeństwo to równy i nieograniczony dostęp do infrastruktury i zasobów Wydziału bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Bezpieczeństwo to w końcu obiektywna i nienacechowana światopoglądowo wiedza, którą zdobywają Państwo w czasie wszystkich kursów realizowanych na naszym Wydziale.
Prosimy, aby nie pozostawali Państwo obojętni na ewentualne przejawy nierównego traktowania, dyskryminacji czy zagrożenia natury fizycznej, jak i psychicznej. Chcemy być dla Państwa osobami „pierwszego kontaktu” w sprawach pozostających w kompetencjach naszych pełnomocnictw, tak aby mogli Państwo czuć się jak najlepiej w ramach naszej wspólnoty.
 
Na stronie Wydziału Nauk Biologicznych, w sekcji "Warto zajrzeć" została utworzona zakładka "Równy i bezpieczny UWr" https://biologia.uni.wroc.pl/pl/news/rowny-uwr
w której zamieszczone są akty prawne oraz procedury dotyczące bezpieczeństwa, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Zachęcamy do lektury.
 
Pozostajemy do Państwa dyspozycji,
 
dr Przemysław Duda lek.
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych
ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
 
dr Mariusz Dyląg
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych
ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji