Termin dodatkowy testów kwalifikacyjnych z języków obcych w SPNJO

21.04.2021


Dodatkowy test kwalifikacyjny przeznaczony jest dla studentów, którzy nie mogli do niego przystąpić w terminie wyznaczonym dla ich kierunku.

Test jest JEDYNIE dla OKREŚLONEJ grupy studentów.

Do testu MOGĄ przystąpić:

 • studenci przeniesieni z innych uczelni;

 • studenci ze starszych lat, którzy nie rozpoczęli nauki (nie są zapisani do grup i nie zdawali egzaminu) a chcieliby rozpocząć naukę języka obcego;

 • studenci, którzy nie podeszli (przeoczyli termin) do testu wraz ze swoim rokiem
  i kierunkiem w wyznaczonym dla nich terminie w listopadzie i grudniu 2020
  oraz marcu 2021;

 • studenci, których test kwalifikacyjny stracił ważność.

Do testu NIE MOGĄ przystąpić:

 • studenci, którzy już go pisali a test jest nadal ważny (test traci ważność po 3 semestrach);

 • studenci, którzy rozpoczęli już naukę w grupach.

Jeśli student przystąpi do testu drugi raz, to wynik drugiego testu zostanie anulowany.

Testy odbywają się zdalnie. Informacje można znaleźć na stronie SPNJO:

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/152

Testy zostaną otwarte 07.05.2021 o godz. 9.00 a zamknięte 09.05.2021 o godz. 23.59

Studenci powinni skończyć rozwiązywać test najpóźniej 09.05.2021 o godz. 23.59.

Przed przystąpieniem do testu student jest zobowiązany zapisać się poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie SPNJO w dniach 26.04 - 4.05.2021 pod linkiem:

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/152
Testy będą aktywne w dniach 7-9.05.2021 od godz. 9.00 (7.05.21) do godz. 23.59 (9.05.21).

Test trwa 100 minut i po tym czasie zamyka się automatycznie.

Linki do testów zostaną wysłane 6.05.2021 na adres „uwr.edu.pl” tylko tym studentom, którzy zapisali się przez formularz i mają prawo przystąpić do testu.
Do testu można przystąpić tylko raz.

 • Test trwa 100 minut i składa się ze 120 zadań. Student ma jedno podejście do testu.

 • Student ma obowiązek wypełnić test samodzielnie.

 • Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie
  z programem rozpoczynają lektorat w drugim semestrze ukażą się na stronie SPNJO
  w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.