NOWY REGULAMIN STUDIÓW

30.04.2021


Senat UWr 21 kwietnia 2021 r. wprowadził uchwałą nowy regulamin studiów na uczelni. W regulaminie wprowadzono wiele zmian, mających charakter porządkujący. Udało się uściślić zapisy, co do których wcześniej pojawiały się wątpliwości, w jaki sposób je interpretować. Zmiany mają także usprawnić podejmowanie procesów decyzyjnych na UWr.

Nowy regulamin dostępny jest na stronie BIP oraz do pobrania z pliku.