Rejestracja na przedmioty do wyboru na cały rok akad. 2021/22

01.06.2021


Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych

W dniu 7 czerwca o godzinie 15:20 rozpocznie się rejestracja na przedmioty do wyboru, które będą Państwa obowiązywały w semestrach zimowym i letnim w roku akademickim 2021/2022.  Rejestracja zakończy się 11 czerwca o godzinie 8:50.

Rejestracja dotyczy studentów wszystkich kierunków i wszystkich lat i jest obowiązkowa (z wyjątkiem: kierunku biologia, studia licencjackie I i II rok i kierunku biologia, studia magisterskie I i II rok, specjalność biologia eksperymentalna i mikrobiologia).

Podczas rejestracji wybieracie Państwo i zapisujecie się na przedmioty z semestrów zimowego i letniego.

Programy studiów, które będą obowiązywały w roku akademickim 2021/2022 oraz pełna oferta przedmiotów do wyborów wskazanych do rejestracji dla każdego kierunku znajdują się na stronie Wydziału Nauk Biologicznych w zakładce studia:
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/Studia-stacjonarne-I-stopnia (należy wybrać właściwy stopień studiów, a następnie kierunek)

W tym miejscu znajduje się także informacja o wymaganej liczbie obowiązkowych do uzyskania punktów ECTS za przedmioty do wyboru.

Przypominamy, że aby przedmiot został uruchomiony wymagana jest liczba co najmniej dziesięciu zapisanych osób.

W przypadku uruchomienia przedmiotu staje się on przedmiotem obligatoryjnym dla zapisanych osób.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych Nr 332/2019 w sprawie procedury wyboru przedmiotów fakultatywnych na WNB (dostępna na stronie WNB, link do strony:
https://biologia.uni.wroc.pl/images/upload/Procedura%20realizacji%20przedmiot%C3%B3w%20do%20wyboru%204%20%284%29.pdf
W pierwszej kolejności student wybiera przedmioty spośród tych, które odpowiadają studiowanemu kierunkowi lub specjalności, zgodnie z poziomem studiów. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. studenckich mogą być wybierane przedmioty związane z innymi specjalnościami lub kierunkami studiów na WNB lub oferowane przez inne Wydziały UWr. Zapisanie się na przedmiot bez zgody Prodziekana będzie skutkowało nie uzyskaniem zaliczenia z tego przedmiotu.

Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach, to na każdym wybiera inne przedmioty (nie wolno wybrać tego samego przedmiotu do realizacji i zaliczenia na różnych kierunkach, nawet jeżeli figurują w pulach przedmiotów do wyboru obu kierunków).