Spotkanie z Pracodawcami

02.06.2021


W imieniu Władz Wydziału Nauk Biologicznych UWr mamy przyjemność zaprosić studentów II roku magisterskiego na spotkanie z Pracodawcami, które odbędzie się  

18.06.2021 (piątek) o godz. 18.30 w formie zdalnej w aplikacji MS Teams. 

Prelekcję wygłosi Pan dr Przemysław Jurek, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w towarzystwie Pani Marty Rot, kierownika Działu Zasobów Ludzkich z firmy Pure Biologics.

  

Do spotkania można dołączyć bezpośrednio przez LINK