Nabór na praktyki studenckie

18.06.2021


Firma DeVeris Polska Sp. z o.o. ogłasza nabór na praktyki do laboratorium studentów I i II stopnia kierunków związanych z chemią i biologią, nauk o żywności, biotechnologii.

DeVeris Polska Sp. z o.o. powstała w 2016 roku. Zakład produkcyjny mieści się w Turku na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Jest producentem innowacyjnych oraz funkcjonalnych białek dla żywienia zwierząt hodowlanych oraz domowych. Buduje swoją ofertę rynkową na zasadach innowacyjności oraz głębokiej ekspertyzy technicznej i żywieniowej.

Zakres obowiązków: pobieranie i przygotowywanie prób i roztworów do analizy laboratoryjnej wg. obowiązującej metodyki, wykonywanie analiz instrumentalnych wg. wytycznych opiekuna, prowadzenie dokumentacji wyników przeprowadzonych analiz laboratoryjnych w formie papierowej i elektronicznej, archiwizacja prób, pomoc w pracach porządkowych w laboratorium.

Oferta: możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w okresie wakacji (czerwiec-wrzesień).

Kontakt: tel. 63 222 35 71 lub/i 63 222 35 78, rekrutacja@deveris.pl z dopiskiem w temacie „Praktyka”