Zapisy na lektoraty języków obcych w SPNJO - studia stacjonarne I stopnia - starsze lata

08.09.2021


Harmonogram zapisów uzupełniających na lektoraty na rok akademicki 2021/2022

dla studentów STACJONARNYCH studiów I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich starszych lat oraz zapisy na poziom A1-I z języków innych niż angielski.

ZAPISY

początek

koniec

na semestr zimowy 2021/2022

14.06.2021

24.06.2021

uzupełniające na semestr zimowy 2021/2022

13.09.2021

24.09.2021 godz. 12.00

Szczegóły na stronie:

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/75-zapisy-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-na-lektoraty