Komunikat Dziekana z dnia 14.09.2021

17.09.2021


Szanowni Państwo

W załaczniu Kominikat Dziekana w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Raportu Samooceny w zwiazku z akredytacją kierunku mikrobiologia z dnia 14.09.2021 r.