Lektorat dla studentów kierunku Biologia (studia drugiego stopnia) - zrekrutowani w r.a. 2021/22

18.09.2021


Studenci Biologii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci proszeni są o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie: 20.09.2021 – 30.09.2021 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium (język angielski zalecany przez Wydział).

Szczegóły na stronie:

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/68#biologia