Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych w trybie hybrydowym

20.09.2021


Podczas uroczystości ślubowanie złoży 6 doktorów habilitowanych oraz 12 doktorów, którym Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego w ostatnim czasie nadała stopnie naukowe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczna uroczystość odbędzie się w kameralnym gronie, z udziałem władz rektorskich, dziekańskich, promotorów oraz osób promowanych.

Uroczystość będzie transmitowana.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w transmisji online, która dostępna będzie na stronie internetowej uczelni oraz na fb wydziału.

Link do transmisji.