SZKOLENIE BHP

20.09.2021


UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2021/22 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) doktoranckich, zaocznych oraz wieczorowych rozpoczynający naukę na I roku studiów - Szkolenie bhp tylko formie e-learningu.
 
Szanowni Państwo,
 
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich.
 
Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.
 
UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.
 
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2021 r.
 
Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów:
1. Rejestracja i przebieg szkolenia : Zaloguj się na platformę zgodnie z instrukcją.
2. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
3. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż.
4. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-21
5. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
6. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!
 
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.
Pomoc techniczna : cko@uwr.edu.pl