Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr

30.09.2021


Szanowni Państwo,

W dniu 29 września 2021r. w godzinach 11.00-13.00 odbyły się wybory
uzupełniające przedstawiciela do Rady Wydziału, Wydziału Nauk
Biologicznych z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu
profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na
stanowisku profesora Uniwersytetu. Zwykłą większością głosów wybrano 1
przedstawiciela. Wyniki podane są w załączniku.