Dodatkowe głosowanie - wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr-

04.10.2021


Szanowni Państwo,

Weryfikacja dokumentacji wyborczej dotyczącej głosowania które odbyło się w dniu 29 września 2021 r. mającego na celu wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Nauk Biologicznych na kadencję 2020-2024 - przeprowadzona w związku z jej przekazywaniem do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej – wykazała, że w Protokole Komisji Skrutacyjnej z wyborów uzupełniających do Rady Wydziału WNB (mających na celu wybór 1 przedstawiciela ww. grupy wyborczej) błędnie podano w dwóch przypadkach liczbę ważnie oddanych głosów. Przeliczenie kart do głosowania wskazuje bowiem bezspornie na to, że:

- dr Damian Lewandowski otrzymał 6 głosów za (a nie – jak pierwotnie wskazano – 7 głosów za);

- dr Kamila Korzekwa otrzymała 2 głosy za (a nie – jak pierwotnie wskazano – 1 głos za).

 Wobec wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 78 ust. 9 Statutu UWr, zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowego głosowania pomiędzy kandydatami:

dr. Damianem Lewandowskim oraz dr inż. Ludmiłą Polechońską, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów:

Dodatkowe głosowanie odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. od godz. 11:30 do godz. 13:30 sala im. Kuntzego WNB ul. Sienkiewicza 21

 Wybory odbędą się systemem urn (Uchwała nr1/2021 WKW).

Stosowne sprostowanie znajdą Państwo tu w załączniku