Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk Biologicznych UWr

15.10.2021


Szanowni Państwo,

W dniu 14 października 2021r. w godzinach 11.30-13.30 odbyły się wybory uzupełniające przedstawiciela do Rady Wydziału, Wydziału Nauk Biologicznych z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu. Zwykłą większością głosów wybrano 1 przedstawiciela.

Wyniki podane są w załączniku.