Program BioLAB 2022-23

04.11.2021


Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA studentom i studentkom studiów magisterskich oraz doktoranckich nauk biologiczno-chemicznych i medycznych:
- University of Virginia, Charlottesville
- University of Chicago, Chicago
- University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
- Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City.
 
Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych.
Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Programu BioLAB:
 
Materiały informacyjne znajdziesz też TU