Testy kwalifikacyjne z języków obcych (angielskiego) w SPNJO (BC, MB, ZSP)

08.03.2022


Poniżej informacja o testach kwalifikacyjnych w marcu 2022 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, którzy w semestrze zimowym 2022/2023 powinni rozpocząć lektorat języka obcego (angielskiego) w SPNJO:

BIOLOGIA CZŁOWIEKA

MIKROBIOLOGIA

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniach: 25.03.2022 – 28.03.2022. w godz. 9.00 (25.03.22) - 23.59 (28.03.22). Testy będą aktywne jedynie w podanym wyżej terminie.

Przed przystąpieniem do testu student jest zobowiązany zapisać się poprzez odpowiedni formularz dostępny w dniach 14-21.03.2022 na stronie SPNJO: https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/152 Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE. Linki do testów zostaną wysłane 24.03.2022 na adres „uwr.edu.pl” tylko tym studentom, którzy zapisali się przez formularz i mają prawo przystąpić do testu. Do testu można przystąpić tylko raz.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które rozpoczynają lektorat zgodnie z programem ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023.” Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego- punkty 1,2,3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie. Studenci, którzy piszą test z języka fakultatywnego (nieobowiązkowego) zgłaszają się do kierowników zespołów językowych w celu zapisania się do grupy.

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologiiangielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu.

Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie domowej SPNJO

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83

1. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu będzie przepisana.

2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być uznana pod warunkiem, że efekty uczenia się są takie same jak na UWr.

W wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia do testu. Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany. Adresy kierowników poszczególnych zespołów znajdują się na stronie http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/news/konsultacje/3-konsultacje

3. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/75-zapisy-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-na-lektoraty.

W przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.