Ogłoszenie Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

09.05.2022


Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

w imieniu Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego ogłaszam, że głosowanie w wyborach do organów Samorządu Doktorantów na kadencję 2022–2024 odbędzie się w dniach 23–25 maja 2022 poprzez system USOS.

Zgodnie z obowiązującą aktualnie ordynacją wyborczą głosowanie będzie dotyczyć jedynie składu Wydziałowych Rad Doktorantów (WRD). Pozostałe funkcje i organy zostają wybrane wewnętrznie przez członków nowo utworzonych WRD (zgodnie z par. 31–33 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego; [regulamin]; [zmiana do regulaminu]).

Wszelkie instrukcje techniczne dotyczące sposobu głosowania zostaną przekazane przed rozpoczęciem wyborów, po przygotowaniu systemu do głosowania.

Zgłoszenia

Ażeby kandydować do WRD, należy przed okresem głosowania zgłosić chęć kandydowania, w innym przypadku nie będzie możliwości dołączenia do WRD w nadchodzących wyborach.

Zgłoszenia proszę wysyłać na mail: samorzad.doktorantow@uwr.edu.pl oraz daniel.kulik@uwr.edu.pl, używając swojego konta w domenie @uwr.edu.pl. WAŻNE: zgłoszenia wysłane z domen zewnętrznych (@gmail.com, @o2.pl itp.) nie będą honorowane. Proszę wiadomość zatytułować „Wybory_Nazwa_Wydziału”, a w treści – oprócz wyrażenia chęci kandydowania – należy podać:

  1. imię i nazwisko,
  2. rok studiów,
  3. nazwę kierunku studiów doktoranckich lub kolegium Szkoły Doktorskiej,
  4. przedstawienie sylwetki kandydata (do 50 słów).

Poprawne zgłoszenia zostaną dopisane do listy wyborczej, która będzie dostępna na stronie Samorządu Doktorantów – http://doktoranci.uni.wroc.pl/.

ZGŁOSZENIA NADSYŁAĆ MOŻNA DO DNIA 16.05.2022, DO GODZINY 12:00.

Wyniki

Komisja ogłosi wyniki wyborów na stronie Samorządu Doktorantów (http://doktoranci.uni.wroc.pl) oraz roześle wiadomości e-mail do wszystkich doktorantów do dnia 30 maja 2022 roku, do godziny 12.00.

Pozdrawiam,

Daniel Kulik
Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UWr