Rejestracja na przedmioty do wyboru na rok akademicki 2022/2023.

31.05.2022


Uwaga Studenci Wydziału Nauk Biologicznych

W dniu 6 czerwca o godzinie 15:20 rozpocznie się rejestracja na przedmioty do wyboru, które będą Państwa obowiązywały w semestrach zimowym i letnim w roku akademickim 2022/2023.

Rejestracja dotyczy studentów wszystkich kierunków (z wyjątkiem: kierunek biologia, studia licencjackie I i II rok i kierunek: biologia, specjalność nauczycielska, studia licencjackie II rok), wszystkich lat i jest obowiązkowa.

Podczas rejestracji wybieracie Państwo i zapisujecie się na przedmioty z semestrów zimowego i letniego.

Pełna oferta przedmiotów do wyboru wskazanych do rejestracji dla każdego kierunku znajdują się na stronie Wydziału Nauk Biologicznych w zakładce studia.

W tym miejscu znajduje się także informacja o wymaganej liczbie obowiązkowych do uzyskania punktów ECTS za przedmioty do wyboru.

Przypominamy, że aby przedmiot został uruchomiony wymagana jest liczba co najmniej dziesięciu zapisanych osób.

W przypadku uruchomienia przedmiotu staje się on przedmiotem obligatoryjnym dla zapisanych osób.

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych Nr 332/2019 w sprawie procedury wyboru przedmiotów fakultatywnych na WNB (dostępna na stronie WNB, link do strony)  w pierwszej kolejności student wybiera przedmioty spośród tych, które odpowiadają studiowanemu kierunkowi lub specjalności, zgodnie z poziomem studiów. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. studenckich mogą być wybierane przedmioty związane z innymi specjalnościami lub kierunkami studiów na WNB lub oferowane przez inne Wydziały UWr. Zapisanie się na przedmiot bez zgody Prodziekana będzie skutkowało nie uzyskaniem zaliczenia z tego przedmiotu.

Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach, to na każdym wybiera inne przedmioty (nie wolno wybrać tego samego przedmiotu do realizacji i zaliczenia na różnych kierunkach, nawet jeżeli figurują w pulach przedmiotów do wyboru obu kierunków).

Rejestracja zakończy się 10 czerwca o godzinie 11:50