Dodatkowa rekrutacja -program Erasmus+

15.09.2022


Drodzy Studenci i Doktoranci,

Zapraszam do dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2022/2023 w ramach programu Erasmus+. Rekrutacja na semestr letni odbywa się w sposób ciągły, w miarę zgłaszania się kandydatów. Proszę jednak zwrócić uwagę na terminy nominacji/aplikowania, jakie podają uczelnie zagraniczne swoich stronach internetowych.   

Informacje o regulaminie rekrutacji na wyjazd, rozliczeniu wyjazdu, uczelniach partnerskich, jak również wzory wymaganych formularzy znajdą Państwo na stronie naszego Wydziału: https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/erasmus

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt indywidualny (agnieszka.perec-matysiak@uwr.edu.pl)