Ubezpieczenia NNW i OC

19.09.2022


Studenci i doktoranci mogą  skorzystać z ubezpieczenia NNW i OC

Ubezpieczenie NNW

Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego

STUDENCI I DOKTORANCI  (W TYM CUDZOZIEMCY) UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO MOGĄ SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU AKADEMICKIM  2022/2023 

-  okres ubezpieczenia                       od 01.10.2022 r. do   30.09.2023 r.

                                                          Wariant I           Wariant II             

-  suma ubezpieczenia                        40 000 zł              80.000 zł

-  wysokość składki                               70 zł                     120 zł

-  termin zbierania składek                upłynął w dniu   30.11.2022 r. !    

Ubezpieczenie OC

Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej

STUDENCI I DOKTORANCI  (W TYM CUDZOZIEMCY) UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO MOGĄ SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ROKU AKADEMICKIM  2022/2023 

Odpowiedzialność  cywilna  deliktowa, studenta , doktoranta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk.

Udział własny w szkodzie  – 100,00 zł

-  okres ubezpieczenia                       od 01.10.2022 r. do   30.09.2023 r.

-  suma gwarancyjna                                             60 000 zł

-  wysokość składki                                                   60 zł

-  termin zbierania składek                upłynął w dniu   30.11.2022 r. !   

Więcej informacji na stronie: Ubezpieczenie NNW i OC - Uniwersytet Wrocławski (uwr.edu.pl)