Studenci przyjęci na kierunek BIOLOGIA studia II stopnia - zapisy na lektorat z języka angielskiego

21.09.2022


Studenci Biologii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2022/2023 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2022/2023). Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od  13.09 – 29.09.2022 do godz. 23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium (język angielski zalecany przez Wydział)

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/67

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/72-stacj-2-stopnia-zasady

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+.

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83

Studenci proszeni są o przesłanie skanu certyfikatu do kierowników zespołów językowych w trakcie semestru zimowego, w godzinach konsultacji, w celu przepisania oceny i nie zapisywanie się na lektoraty.  

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

  • Student wchodzi na stronę USOS UL: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
  • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
  • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
  • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
  • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
  • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSWeb