Obowiązkowe szkolenie BHP

28.09.2022


Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2022 r. 

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia będzie znajdował się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. 

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego BHP w roku akademickim 2022/23:

Szkolenie bhp studenci informacja instrukcja logowania do kursu 22.23

Login instruction for initial health and safety training for students and PhD students