Program BioLAB

26.10.2022


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki, również studiów
doktoranckich, nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych i medycznych do składania
wniosków do Programu BioLAB 2023-24. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2023 r.
Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym
się w jednej z czterech instytucji w USA:
● University of Virginia, Charlottesville
● University of Chicago, Chicago
● University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
● Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City
Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych
laboratoriach, pod opieką wykwalifikowanych mentorów. Wyniki przeprowadzonych badań są
często publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny
udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz
poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość
wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.
Udział w Programie obejmuje:
● Stypendium w wysokości ~ $28 000 – $35,000, w zależności od kosztów utrzymania, w
niektórych przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży
● Pełne ubezpieczenie medyczne
● Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa
student/ka)
● Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowniczki Komisji Fulbrighta oraz
absolwentów i absolwentki programu
● Opiekę podczas pobytu na programie oferowaną przez instytucję goszczącą
O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:
● Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1
● Studiują kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny lub medyczny i pokrewne
● W momencie przystąpienia do rozmów kwalifikacyjnych będą studentami/studentkami
studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i
utrzymają aktywny status studenta/ki podczas stażu
● Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia - 4,0 lub wyższa)
● Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii
naukowej
Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie
fulbright.edu.pl/biolab.