Obowiązkowe szkolenie BHP

24.11.2022


SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU roku akademickiego 2022/23 (dotyczy studentów studiów licencjackich, magisterskich, pięcioletnich studiów magisterskich i studiów doktoranckich) Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dostępne wyłącznie w formie e-learningu

 

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dostępne wyłącznie w formie e-learningu

Szanowni Państwo,

Obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego studia na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej. Kurs jest obowiązkowy i kończy się testem. Szkolenie uważa się za ukończone na podstawie protokołu szkolenia.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwaod 1 października do 30 listopada 2022 r.

Instrukcja logowania do wstępnego szkolenia BHP dla studentów i doktorantów do pobraniatutaj