Rejestracja na przedmioty na rok akad. 2018/19 dla studentów i doktorantów

09.08.2018


Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru na rok akad. 2018/19 na Wydziale Nauk Biologicznych

1) Rejestracja obowiązuje studentów II i III roku studiów licencjackich (S1), I i II roku studiów magisterskich (S2), i I, II, III, i IV roku studiów doktoranckich (S3).

2) Studenci są zobowiązani do zarejestrowania się na przedmioty obowiązkowe realizowane w semestrze zimowym oraz przedmioty do wyboru realizowane w semestrach zimowym i letnim.

3) Rejestracja nie dotyczy studentów I roku studiów licencjackich - studenci zostaną zapisani na wszystkie zajęcia przez pracowników sekretariatu dydaktycznego.

Rejestracja rozpocznie się 26 września o godzinie 23.59 i będzie trwała do 2 października do godziny 23.59.

WAŻNE!!!

 • Student, który nie zapisze się na zajęcia w systemie USOS może nie zostać dopuszczony do zajęć przez prowadzącego. Listy obecności będą drukowane z systemu USOS.
 • Student, który nie zapisze się na zajęcia (w tym również wykłady obowiązkowe), nie będzie figurował w systemie USOS, a tym samym prowadzący nie będzie miał możliwości wpisania oceny.

Rejestracja na wszystkie zajęcia (z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów) następuje za pomocą platformy USOSweb - https://usosweb.uni.wroc.pl/-( po zalogowaniu się w menu po lewej stronie ekranu proszę wybrać zakładkę: kalendarz rejestracji a potem, w głównej części ekranu wybrać Wydział Nauk Biologicznych).

 • Podczas rejestracji proszę cały czas zwracać uwagę na obowiązujący plan zajęć żeby, nie zarejestrować się na zajęcia odbywające się w tym samym czasie.
 • Cyfry rzymskie oznaczają numer grupy w USOS.
 • Plan zajęć jest ułożony w taki sposób, że wszystkie zajęcia obowiązkowe dla grupy o określonym numerze nie pokrywają się ze sobą.
 • Ta zasada nie dotyczy przedmiotów do wyboru. W związku z tym, przed rejestracją prosimy o sprawdzenie składów grup na zajęciach fakultatywnych.
 • Obowiązuje rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy", która charakteryzuje się tym, że student musi od razu zadeklarować się, do której grupy zajęciowej chce zostać zapisany (tzn. kiedy i z kim chce mieć zajęcia).
 • Studenci, którzy powtarzają przedmioty lub realizują różnice programowe, nie rejestrują się na te przedmioty poprzez system USOS. Żeby zapisać się na takie przedmioty należy zgłosić się do Dziekanatu.Termin zostanie ogłoszony na stronie WNB.

Rejestracja na przedmioty do wyboru regulowana jest Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 13/2016. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

 1. Student obowiązkowo rejestruje się na przedmioty fakultatywne w systemie USOS, zgodnie z liczbą punktów ECTS przewidzianą na przedmioty do wyboru w programie studiów na dany semestr.
 2. W pierwszej kolejności wybierane są przedmioty spośród tych, które odpowiadają studiowanemu kierunkowi lub specjalności, zgodnie z poziomem studiów.
 3. Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach, to na każdym wybiera inne przedmioty (nie wolno wybrać tego samego przedmiotu do realizacji i zaliczenia na różnych kierunkach, nawet jeżeli figurują w pulach przedmiotów do wyboru obu kierunków).
 4. Przedmiot wybrany staje się przedmiotem obowiązkowym.
 5. Studenci, którzy dokonali wyboru przedmiotów fakultatywnych na cały rok akad. 2017/18 podczas rejestracji czerwcowej zobowiązani są do uczęszczania na wybrane przedmioty.

Programy i plany dla poszczególnych kierunków i specjalności dostępne są na stronie internetowej WNB. Należy otworzyć zakładkę Studia, wybrać odpowiedni stopień i właściwy kierunek studiów.

Plany studiów zostaną umieszczone na stronie internetowej 21 września br.

Prosimy o zarejestrowanie się na wszystkie formy zajęć (wykłady, ćwiczenia itd.) zgodnie z programem swojego kierunku studiów i planem zajęć z wyjątkiem:

 1. Przygotowanie pracy licencjackiej (wszystkie kierunki)
 2. Techniki badawcze w biologii człowieka (I mgr kierunek Biologia/specjalność Biologia człowieka)
 3. Techniki badawcze w biologii środowiskowej (I mgr kierunek: Biologia/specjalność Ekologia i różnorodność biologiczna)
 4. Potępy w biologii środowiskowej (I mgr kierunek: Biologia)
 5. Techniki badawcze w biologii eksperymentalnej (I mgr kierunek: Genetyka i biologia eksperymentalna)
 6. Techniki badawcze w mikrobiologii (I mgr kierunek: mikrobiologia)
 7. Przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) z zakresu biologii człowieka (II mgr kierunek: Biologia/specjalność Biologia człowieka)
 8. Przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) z zakresu biologii środowiskowej (II mgr kierunek: Biologia/specjalność Ekologia i różnorodność biologiczna)
 9. Przygotowanie pracy (magisterskiej) z zakresu biologii środowiskowej (II mgr kierunek: Biologia/specjalność Ekologia i różnorodność biologiczna)
 10. Przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) (II mgr kierunki: Genetyka i biologia eksperymentalna i Mikrobiologia)
 11. Przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) (II mgr kierunek: Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym):
  a) zarządzanie środowiskiem przyrodniczym: gatunki i ekosystemy
  b) zarządzanie środowiskiem przyrodniczym: biogeochemia i bioindykacja

Zapisy na ww. przedmioty zostaną dokonane przez sekretariaty dydaktyczne.

Wydział Nauk Biologicznych nie obsługuje zapisów na wychowanie fizyczne i język obcy.

1) Wychowanie fizyczne - informacje oraz zapisy na stronie: www.zapisy.uni.wroc.pl
2) Język obcy nowożytny - informacje oraz zapisy na stronie: http://www.spnjo.uni.wroc.pl

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:
1)  Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 7/2015 dotyczącym indeksu elektronicznego
2)  Zarządzeniem Dziekana WNB  Nr 5/2015 w sprawie zasad zmiany grupy
3) Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 13/2016 w sprawie przedmiotów do wyboru.

Zarządzenia dostępne są w zakładce STUDIA/REGULAMINY

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt:

Dorota Przybylska
tel. +48 71 375 63 12

marianna.przybylska@uwr.edu.pl

Kierunek mikrobiologia – studia I i II stopnia
Kierunek biologia – studia I stopnia
Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska przyroda – studia I stopnia

mgr Karolina Matković
tel. +48 71 375 40 79
karolina.matkovic@uwr.edu.pl

Kierunek genetyka i biologia eksperymentalna - studia I i II stopnia

mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska
tel.: (+48) 71 375 40 22, (+48) 697 662 472

beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl

 • Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – studia I i II stopnia
 • Kierunek biologia człowieka  - studia I stopnia
 • Kierunek biologia – studia I stopnia
 • Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia I stopnia
 • Kierunek biologia specjalność biologia środowiska  – studia I stopnia
 • Kierunek biologia specjalność ekologia i różnorodność biologiczna – studia II stopnia
 • Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia II stopnia
 • Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z ekologią i różnorodnością biologiczną – studia II stopnia
 • Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z biologią człowieka – studia II stopnia
 • Studia Doktoranckie Biologii