Seminarium Biologii Lasu

30.09.2019


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 17 X 2019, Ewa Stefańska-Krzaczek (Wrocław) wygłosi referat pt. "Zanik borów chrobotkowych w Polsce".

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!
Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego