Seminarium Biologii Lasu

04.12.2019


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 12 XII, Krzysztof Schmidt (Białowieża) mówić będzie o  "Stresie w dzikich populacjach jeleniowatych; Czy człowiek silniejszym stresorem niż duże drapieżniki?"

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego