Trzeci wykład w ramach seminariów Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej

09.01.2020


Naszym Gościem tym razem będzie dr n. med. Łukasz Szleszkowski – medyk sądowy, Kierownik Pracowni Tanatologii Sądowej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, biegły z zakresu medycyny sądowej. Bliski współpracownik Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej UWr.

Wykład pt. „Lekarz na tropie zbrodni - o arkanach pracy medyka sądowego” zostanie wygłoszony w środę 29 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej UWr (ul. Sienkiewicza 21).

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy

Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łukasz SZLESZKOWSKI - doktor nauk medycznych, lekarz, specjalista medycyny sądowej, pracownik naukowy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczyciel akademicki. Kierownik Pracowni Tanatologii Sądowej. Z medycyną sądową związany od czasów studiów na Wydziale Lekarskim.

Od 2001 roku jako biegły sądowy wydaje opinie sądowo-lekarskie, głównie z zakresu klasycznej medycyny sądowej. Zajmuje się ustalaniem przyczyny i okoliczności zgonu, mechanizmu powstania obrażeń, rekonstrukcją zdarzeń o charakterze kryminalnym, badaniem sądowo-lekarskim szczątków ludzkich, identyfikacją zwłok o nieustalonej tożsamości oraz oględzinami zwłok w miejscu ich znalezienia. Przeprowadził ponad 3500 sekcji zwłok i oględzin szczątków.

W latach 2011-2015 był członkiem międzyuczelnianego zespołu opiniującego, dotyczącego ofiar katastrofy smoleńskiej. Od 2008 roku współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwań i ekshumacji szczątków ofiar systemów totalitarnych. Brał udział w pracach prowadzonych m.in. na: Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Powązkach Wojskowych w Warszawie (na tzw. Łączce), na dawnym lotnisku wojskowym w Starym Grodkowie, na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen i wielu innych miejscach w kraju oraz zagranicą (Gruzja, Białoruś, Szwajcaria).

W 2016 roku odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2018 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych.

Autor wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu medycyny sądowej. Uczestnik wydarzeń popularyzujących naukę takich jak Dolnośląski Festiwal Nauki; Dolnośląski Festiwal Tajemnic czy Międzynarodowy Festiwal Kryminału.

Od 2019 roku koordynator porozumienia dotyczącego współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Pracownią Tanatologii Sądowej Uniwersytetu Medycznego a Pracownią Biologii i Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.