Seminarium Biologii Lasu

06.02.2020


Na najbliższym Seminarium Biologii Lasu, 27 lutego br., Marcin Kiedrzyński (Łódź) mówić będzie o „Roli wybranych typów zbiorowisk leśnych w przetrwaniu reliktowych populacji roślin na niżu”.

Spotykamy się o godz. 17.00, w Dużej Sali Wykładowej, przy ul. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!

Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego