“Współczesna lichenologia - ewolucja i ekologia porostów"

11.02.2020


Serdecznie zapraszamy na wykład pt.Współczesna lichenologia - ewolucja i ekologia porostów", który wygłosi Pan prof. dr hab. Martin Kukwa (Pracownia Lichenologii i Mykologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Gdański). Spotkanie odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 16.00, w Instytucie Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Kanonia 6-8), w DSW (sala 204, I piętro).

Prof. dr hab. Martin Kukwa, z wykształcenia biolog, jest kierownikiem Pracowni Lichenologii i Mykologii Eksperymentalnej w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się wraz zespołem i współpracownikami filogenezą, taksonomią, chemotaksonomią i ekologią porostów, symbiozą porostową oraz różnorodnością, specyficznością i selektywnością fotobiontów w plechach porostów. Autor lub współautor prawie 300 artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach, w tym ponad 90 publikacji w czasopismach indeksowanych przez Web of Science Core Collection.