Seminaria Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej wracają po pandemii

04.11.2022


Po dwóch latach pandemicznej przerwy powracają otwarte seminaria Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej (http://zbeob.uni.wroc.pl/pbes).

Szczegóły obejmujące plan, proponowane tematy oraz zaproszonych prelegentów podajemy poniżej.
Seminaria odbywać się będą w dużej sali wykładowej nr 25 (parter), w kampusie WNB przy ul. Przybyszewskiego 63, godz. 17:00.

29 listopada 2022 (wtorek) Aktywność dojrzałych owadów - ślady doskonałe w praktyce kryminalistycznej, dr n. pr. Paweł Leśniewski, Akademia Nauk Stosowanych w Pile

14 grudnia 2022 (środa) Okrzemki jako środowiskowe ślady kryminalistyczne, nadkomisarz mgr Iwona Bogusz, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

18 stycznia 2022 (środa) Wszyscy jesteśmy toksykologami! O interdyscyplinarności toksykologii sądowej w praktyce, dr n. med. Paweł Szpot, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

8 lutego 2023 (środa) Martwe świnie i owady - entomologia sądowa od kuchni, dr hab. n. biol. Szymon Konwerski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

15 marca 2023 (środa) Wrocławskie CSI czyli cała prawda o badaniach kryminalistycznych, naczelnik podinsp. mgr Ewa Tuszyńska, Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu

19 kwietnia 2023 (środa) Sukcesja owadów na zwłokach powieszonych w środowisku leśnym Wielkopolski, dr hab. n. biol. Daria Balejrein, prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
w Poznaniu

17 maja 2023 (środa) Współczesna toksykologia sądowa - możliwości i wyzwania, dr hab. n. med. Marcin Zawadzki, prof. UMW, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

17 czerwca 2023 (środa) Medycyna sądowa jako interdyscyplinarna nauka, dr n. med. Łukasz Szleszkowski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
 
Serdecznie zapraszamy w imieniu Kierownika PBiES dra hab. inż. Marcina Kadeja, prof. UWr