Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Lista rankingowa

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia - I tura

Lista osób przyjętych


 Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia

 Listy rankingowe rekrutacji na kierunki:

Lista zakwalifikowanych:

Lista osób przyjętych:


 

Oferta dydaktyczna Wydziału Nauk Biologicznych znajduje sie tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i rekrutacji znajdują się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl

Zasady rekrutacji 2022/23 i opisy kierunków:


 
Kierunek biologia studia I stopnia - deklaracja wyboru specjalności nauczycielskiej
 
Kandydaci na kierunek biologia studia I stopnia, którzy chcą studiować specjalność nauczycielską   zobowiązani są złożyć razem z dokumentami deklarację wyboru specjalności:

Kierunek biologia studia II stopnia - deklaracja wyboru specjalności
 
Kandydaci na kierunek biologia studia II stopnia zobowiązani są złożyć razem z dokumentami deklarację wyboru specjalności:

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną - studia II stopnia

Kierunek genetyka i biologia eksperymentalna

Kierunek mikrobiologia

Informacje dotyczące wyboru tematu pracy dyplomowej na studiach II stopnia dostępne tutaj.