Rekrutacja 2022/23 Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym do Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 (data publikacji 15.09.2022 r.)

Informacje w sprawie dokumentów, potwierdzających znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2

Formularze:

  • projekt pracy doktorskiej
  • oświadczenie dyrektora instytutu/kierownika katedry/zakładu/pracowni
  • oświadczenie opiekuna naukowego
  • opinia opiekuna naukowego

znajdują się do pobrania na stronie UWr: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/nauki-biologiczne/#kierunek

        wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie dokumentów w systemie IRK/IRC

Uchwały Senatu UWr:

 Ogólne i szczegółowe zasady rekrutacji 2022/2023:

 Program kształcenia od 2022/2023:

 


 Informacje o Szkole Doktorskiej oraz akty prawne dostępne są na stronie: https://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/szkola-doktorska


Kontakt:

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

Izabela Radziszewska
tel. 71 375 62 31
e-mail: izabela.radziszewska@uwr.edu.pl

Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych

dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr
tel. 71 375 41 09
e-mail: malgorzata.janicka@uwr.edu.pl