Sylabusy

Sylabusy dostępne są na platformie USOSweb:
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index.

Należy wybrać zakładkę KATALOG/PRZEDMIOTY.